Gheorghe Piperea

Partener Fondator

ACASĂECHIPA
Gheorghe Piperea
DATE DE CONTACT

+40 213 157 930

gheorghe.piperea@piperea.ro

ARII DE EXPERTIZĂ
  • Ajutor de stat
  • Insolvență
  • Drept societar
  • Protecția consumatorilor
  • Fuziuni, achiziții și restructurări
CUnoștințe lingvistice
  • Română
  • Engleză
  • Franceză

Gheorghe Piperea
Partener Fondator

Sunt avocat în cadrul Baroului București din anul 1996 și partener fondator al Piperea & Asociații. Prima mea perioadă de activitate practică în domeniul juridic a fost cea de judecător la Judecătoria Sectorului 1 București, în perioada 1994 – 1996.


Experiența mea profesională are la baza o solidă pregătire teoretică: am urmat cursurile de licență și de master (Dreptul afacerilor) ale Facultății de Drept din cadrul Universității București (1994, respectiv, 1995), cursurile Institutului Național al Magistraturii (1995), cursurile Colegiului Juridic franco-român (1995) și cursurile de scurtă durată ale Școlii de avocați din Paris (octombrie – decembrie 1999), iar din anul 2005 sunt doctor în drept al Universității din București și al Universității Sorbonne I – Pantheon din Paris, teza mea de doctorat „Acquis-ul comunitar european în domeniul societăților comerciale și al pieței de capital”, fiind punctată cu calificativ maxim de cele două universități.


Implicarea mea în sistemul de drept românesc este una complexă: pe de o parte, prin activitatea practică, în calitate de avocat și practician în insolvență, și prin participarea la elaborarea unor proiecte de lege (în special în domeniul societăților comerciale, al insolvenței și al protecției consumatorilor), iar, pe de altă parte, prin publicarea a numeroase articole și cărți de specialitate și prin activitatea didactică.

Din perspectivă civică, am contribuit cu numeroase articole de publicistică și apariții în mass-media, precum și cu activitatea unor organizații non-guvernamentale pe care le conduc, la popularizarea dreptului și la educarea publicului în spiritul drepturilor și libertăților și al domniei legii.


Sunt profesor universitar la Facultatea de Drept din București – Departamentul de drept privat – titular al cursurilor Drept comercial român și de Protecția consumatorilor (licență) și de Proceduri de insolvență (master Dreptul afacerilor). Sunt, de asemenea, conducator de doctorat în domeniul dreptului comercial, precum și autor sau coautor al unor lucrări de referință în doctrina legală și judiciară românească, publicând mai multe cursuri, comentarii, monografii și articole de specialitate în domenii în care îmi desfășor preponderent activitatea profesională, precum: drept societar, piețe de capital, insolvență, dreptul transporturilor, drept civil și protecția consumatorilor.


Lupta neîntreruptă pentru adevăr și dreptate, precum și solidaritatea umană insuflată de părinți m-au determinat să contribui pro bono în mod considerabil la evoluția și perfecționarea sistemului legal român prin elaborarea unui număr mare de proiecte de acte normative privitoare la afaceri: societăți comerciale, întreprinderi individuale și familiale, clauze abuzive în contractele profesioniștilor cu simplii particulari, concordat preventiv, insolvență, faliment personal, organizarea profesiei de practician în insolvență și mediere.


Cu o experiență profesională de peste 28 ani în domeniul juridic, am generat sau am contribuit la crearea unor curente de gândire juridică și civică și a unor modele de practică legală și jurisprudențială, inovațiile și soluțiile gândite și aplicate împreună cu echipa mea de la Piperea & Asociații fiind un motor al dezvoltării mai multor domenii de activitate juridică din Romania, cel puțin în ultimii 15 ani.


Împreună cu echipa construită în cadrul Piperea & Asociații am devenit creatorii conceptului de proces colectiv de tip class action în România, fiind și cei care au pus în lucru acest concept, cu rezultate remarcabile în planul jurisprudenței și al contractelor-tip sau al operei de legiferare. În urma proceselor colective privind TVA-ul pe veniturile din drepturile de autor, a celor relative la pensiile speciale ale militarilor și ale aviatorilor, a celor relative la indemnizațiile de sarcină sau de îngrijire a copilului și, mai ales, în urma proceselor colective ale consumatorilor aliați contra comercianților care au abuzat de puterea lor economică, s-au creat precedente judiciare, s-au modificat legi și acte normative ale guvernului, s-au modificat substanțial contractele – tip utilizate de profesioniști și s-au modificat fundamental atitudini și prejudecăți față de aceste fenome sociologice. În domenii precum radarele fixe, taxa de primă înmatriculare, rovinietă, ridicările abuzive de mașini, creditele bancare, facturile la utilități, reglementările și practicile în domeniu s-au schimbat în mod fundamental ca urmare a rezultatelor obținute de echipa construită în cadrul Piperea & Asociații, care a făcut publice toate aceste rezultate, pro bono, astfel încât și alți practicieni ai dreptului să le poată prelua și valorifica.


De altfel, toate aceste curente și inovații au fost susținute timp de peste 13 ani de Conferințele de Dreptul afacerilor, organizate de echipa Piperea & Asociații și Facultatea de Drept din București, după conceptul și cu implicarea mea directă și personală. Aceste conferințe s-au transformat, de-a lungul timpului, într-un eveniment anual de referință în domeniul dreptului afacerilor, având toate premisele consolidării ca atare în următorii ani.


Pe lângă activitățile practice și numeroasele proiecte academice în care sunt implicat, am pus bazele Asociației Parakletos, o asociație pentru protecția consumatorilor care își propune să devină un centru național de consiliere, un laborator de procese colective ale consumatorilor, dar și o sursă de reglementări și practici oneste, recomandate profesioniștilor care ar putea avea tentația de a abuza de puterea lor economică.


În calitate de coordonator și împreună cu o parte din echipa mea din cadrul Piperea și Asociații sunt coautor al lucrărilor “Codul insolvenței. Note. Corelații. Explicații”, publicată la Editura C.H. Beck în anul 2017, ” Noul Cod de procedură Civilă. Note. Corelații. Explicații.”, publicată la Editura C.H. Beck în anul 2012, dar și a lucrării „Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații”, apărute la Editura C.H. Beck în 2019 și distinse cu premiul „Traian Ionașcu” acordat de Revista română de drept privat în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România pentru cea mai bună carte a anului 2019 pe teme de drept privat.


Omul care sunt astăzi se datorează în primul rând părinților și familiei, iar mai apoi tuturor experiențelor personale și profesionale care s-au transformat în provocări, au implicat explorarea de noi idei și soluții și, în final, au reprezentat un motor în dezvoltarea mea.


Tratatele, cursurile universitare, monografiile pe care le-am scris sau la care mi-am adus contribuția sunt:

Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale”, publicată la editura All Beck, București, 1998;

Societățile comerciale, piața de capital, acquis comunitar”, publicată la editura All Beck, București, 2005;

”Dreptul transporturilor”, curs publicat la editura All Beck, București, 2003, 2005

Legea Societăților Comerciale. Comentariu pe articole”, publicat în 5 ediții la editura C.H. Beck, București, 2001, 2002, 2006 (în co-autorat cu St.Cărpenaru, C. Predoiu, S. David), 2009, 2017 (în co-autorat cu St. Cărpenaru, S. David);

Insolvența: legea, regulile, realitatea”, Ed. Wolters Kluwer, București, 2008;

Drept comercial”, vol. I, 2008, vol. II, 2009, Editura C.H.Beck;

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații”, Editura C.H.Beck, București, 2011;

Introducere în dreptul contractelor profesionale”, Editura C.H. Beck, București, 2011;

Noul Cod civil, Comentariu pe articole”, coord. Fl. A Baias, Editura C.H. Beck, București, 2012;

”Noul Cod civil, Comentariu pe articole”, coord. Fl. A Baias, Editura C.H. Beck, București, 2014;

Drept comercial. Întreprinderea”, Editura C.H. Beck, București, 2012;

Noul Cod de procedură Civilă. Note. Corelații. Explicații”, Editura C.H. Beck, București, 2012;

Noul Cod civil, Comentariu pe articole”, Editura Hamangiu, București, 2012;

Codul Insolvenței. Note.Corelații. Explicații”, Editura Hamangiu, București, 2017;

Protecția Consumatorilor în contractele comerciale”, Editura C.H.Beck, București, 2018;

Contracte și obligații comerciale”, Editura C.H. Beck, București, 2019;

Drept comercial. Teoria generală, întreprinderea și insolvența”, Editura C.H. Beck, București, 2020.


Studiile, articolele, notele publicate (exemplificativ):

Falimentul în dreptul internațional privat, în Revista de drept comercial nr.1/1996 și nr. 5/1996

În legătură cu aplicabilitatea procedurii reorganizării și lichidării judiciare în unele situații speciale, în Revista de Drept Comercial nr.7-8/1996

Dreptul aplicabil societăților comerciale de stat, în Juridica nr. 3-7, nr. 9/2000

Natura juridică a societății comerciale unipersonale, în Revista de drept comercial nr. 4/2000

Societatea creată de fapt, în Juridica nr. 2/2000

Despre modificările legii falimentului, în Revista de drept comercial nr. 9/2000

Notă la deciziile Curții Supreme de Justiție nr. 1897/2000 si nr. 3208/2000, în Pandectele Romane nr.4/2001

Despre simplificarea procedurii de înregistrare și autorizare a funcționarii societăților Comerciale, în Pandectele române nr. 1/2002

Explicațiile și critica noii legislații a falimentului, în Pandectele române nr. 5/2002

Interesul public și privilegiile fiscului, în Revista română de drept al afacerilor nr. 6/2003, precum și în Tribuna Economică din august 2003

Protecția investitorilor în legislația românească a valorilor mobiliare, în Revista română de drept al afacerilor nr. 9/2003

Corporate Governance, în Pandectele române nr. 2/2004; o variantă prescurtată a acestui articol a fost publicată și în Analele Universității Bucuresti, în 2004;

Circulația juridică a valorilor mobiliare, în Curierul judiciar nr. 5/2004

Insolvența transfrontalieră, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2006

Faliment, drept maritim și arbitraj. Comentariul Deciziei nr. 3556/2006 a ÎCCJ, secția Comercială, în Revista română de drept al afacerilor nr. 3/2008, în colaborare cu Cristina Zamșa

Regimul juridic al transparenței fiscale, în Curierul Fiscal nr. 2/2007

Procedura insolvenței ca proces civil (Revista Română de Drept al Afacerilor), partea a IIIa, a IV-a, a V-a

Controlul managementului prin adunarea generaă și prin demersurile individuale ale Acționarilor, în Curierul Judiciar nr. 10/2007

Supraîndatorarea particularilor și falimentul, în Suplimentul I/2007 al Revistei pandectele Române, noiembrie 2007, la Conferința de Drept Bancar, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Consilierilor juridici din Sistemul Financiar Bancar.

Despre persoane publice și daunele lor morale, în Curierul Judiciar nr. 1/2008

Protecția consumatorilor în contracte comerciale, în Revista română de drept al afacerilor Nr. 4/2008

Modelele și procedurile de prevenție a insolvenței, în suplimentul revistei de drept al afacerilor Nr. II/2008

Insolvența instituțiilor publice. Consecințe față de alegeri, în Curierul judiciar nr. 5/2008

Despre protectia tribunalului pentru simplii particulari aflati insituatie de insolventa, în Curierul judiciar nr. 2/2009

Insolventa persoanelor fizice. O reglementare ce se lasa asteptata, în Curierul fiscal nr. 12/2009

Procedurile de salvgardare a intreprinderilor aflate in dificultate, Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 1/2010

IXID, în Curierul Judiciar nr. 7/2015

Câteva reflecţii şi scurte comentarii asupra Legii insolvenţei consumatorilor, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10 din anul 2015

Taxare inversă cu TVA. Facilităţi de TVA la vânzare în programul ,,Prima Casă”. ,,Deregistrarea” ca platitor de TVA (coautor), în Curierul Judiciar nr. 8/2016

Lege de speriat: legea dării în plată, în Curierul Judiciar nr. 4/2016

Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de asociaţii care s-au abţinut sau care au votat pentru adoptarea hotărârii*, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2 din anul 2016

Contractul de facilitate de credit şi cardul de debit, surse de haos în afaceri, în Revista Română de Drept Privat nr. 2 din anul 2017

Caracterele sacrificial, colectiv, concursual şi necesar în procedura insolvenţei, în Curierul Judiciar nr. 7/2017
Postat de
Gheorghe Piperea
mai multe detalii
Insolvență și reorganizare

(5/6) Prezentarea pe scurt a mecanismului legii dării în plată (legea nr. 77/2016) în raport de spiritul directivei UE 2019/1023 privind restructurarea și ștergerea de datorii

mai multe detalii
Insolvență și reorganizare

(4/6) Implicațiile nebănuite ale insolvenței și ale supra-îndatorării

Need Free Legal Consultation?

We are open Monday to Friday from 9 am to 5 pm.

Acest site web utilizează cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de cookies.