Alexandru Șerban Rățoi

Partener

ACASĂECHIPA
Alexandru Șerban Rățoi
DATE DE CONTACT

+40 213 157 930

alexandru.ratoi@piperea.ro

ARII DE EXPERTIZĂ
  • Drept comercial
  • Dreptul concurenței
  • Piețe de capital
  • Dreptul muncii
  • Dreptul publicității
CUnoștințe lingvistice
  • Română
  • Engleză
  • Franceză

Alexandru Șerban Rățoi
Partener

Am început să „respir” în domeniul juridic din anul 3 de facultate, respectiv din anul 2007. În urma unui concurs de lucrări științifice, transformate apoi în 2 articole de specialitate pe care le-am publicat în Revista Română de Dreptul Afacerilor, am fost selectat pentru a participa la un stagiu de practică în cadrul SCA Piperea și Asociații, societatea de avocați înființată de profesorul Gheorghe Piperea, împreună cu Petre Piperea și Cătălin Antonache în anul 2005.


După absolvirea cursurilor Facultății de Drept din cadrul Universității din București, am fost admis în Baroul București în februarie 2009 și a trebuit să înfrunt provocarea de a fi unul dintre primii avocați stagiari ai Profesorului Piperea, de la care continui să învăț drept de aproape 15 ani, în fiecare zi.


Finalizarea stagiaturii și succesul la examenul de definitivat în profesia de avocat au reprezentat momentul în care am decis să îmi aprofundez studiile juridice în Montpellier, Franța prin candidatura la cursurile prestigiosului programul de Master 2 Profesional « Droit des affaires – Droit de la consommation et de la concurrence », sub coordonarea prof. Daniel Mainguy și prof. Malo Depincé. Am absolvit cursurile programului de master în urma susținerii unei lucrări de cercetare cu titlul « La responsabilité juridique et les groupes de sociétés : l’expression de l’incontournable triade droit – économie –   politique » și am obținut a treia medie generală de absolvire din cadrul promoţiei de masteranzi din anul 2011-2012.


Începând cu luna octombrie 2012, coordonez în cadrul SCA Piperea și Asociații o echipă formată din 3 avocați, iar la 1 ianuarie 2019 am fost cooptat Partener, alături de avocații care mi-au fost mentori timp de aproape 12 ani: Cătălin Antonache, Petre Piperea și Irina Sorescu, coordonați de Profesorul Piperea.


Am participat, în calitate de speaker, la un număr de peste 10 conferințe naționale și internaționale, am publicat peste 25 de lucrări de specialitate în reviste din România și din străinătate. De asemenea, am publicat alături de colegii din cadrul Piperea și Asociații, în calitate de coautor, Comentariile Legii nr. 85/2014 (2017), lucrarea recunoscută și înalt apreciată de comunitatea juriștilor și practicienilor în insolvență din România, precum și Comentariile Codului de Procedură Civilă (2019), lucrare distinsă cu Premiul „Traian Ionașcu” pentru cea mai bună carte a anului 2019 pe teme de drept privat.

Lista completă a lucrărilor de specialitate publicate de mine poate fi consultată  HYPERLINK "https://www.piperea.ro/avocati-parteneri/alexandru-ratoi/" \l "1" aici, iar lista conferințelor la care am participat în calitate de speaker, precum și tema intervenției mele în cadrul fiecăreia dintre aceste conferințe, pot fi consultate  HYPERLINK "https://www.piperea.ro/avocati-parteneri/alexandru-ratoi/" \l "2" aici.

În data 19 noiembrie 2020 am susținut cu succes teza de doctorat intitulată „Supraîndatorarea simplilor particulari – o perspectivă pluridisciplinară”, pentru care am primit, din partea juriului, cea mai înaltă distincție – summa cum laude. Între copertele tezei mele de doctorat se concentrează munca susținută și energia alocată unui proiect căruia i-am dedicat viața mea profesională și personală timp de 6 ani, respectiv perioada în care am avut calitatea de student-doctorand în cadrul celei mai prestigioase Școli Doctorale din România, din cadrul Universității din București.


În plus, în tot cursul studiilor doctorale, am condus seminare în cadrul Facultății de Drept a Universității din București la disciplinele Drept comercial. Întreprinderea, Drept comercial. Obligații și Dreptul transporturilor, în cadrul cărora am investit toată energia mea pentru a transmite studenților cunoștințele mele teoretice și practice și de la care am dobândit, la rândul meu, creativitatea și abilitățile care mă recomandă, în prezent, drept un avocat complet, pregătit să înfrunte orice adversar din lumea juridică românească și să dezlege, cu un talent unic, orice problemă de drept privat.


Printre proiectele mele semnificative se numără: asistența juridică și reprezentarea clienților în domeniul dreptului societar, concurență, insolvență, consultanța oferită clienților în vederea redactării unor rapoarte specifice de due diligence, dar și în vederea redactării unor opinii legale în diverse domenii ale dreptului, precum și în vederea reprezentării intereselor unui număr de aproximativ 1000 de consumatori constituiți în alianțe procesuale (procese colective). De asemenea, am acordat asistență juridice day-to-day clienților din portofoliu, activități în cadrul cărora am consiliat clientul asupra oportunității anumitor acte juridice, am revizuit contracte, am reprezentat clientul în discuțiile cu salariații sau în negocierile cu partenerii de afaceri.


În portofoliul de clienți gestionat de echipa mea în ultimii 9 ani se numără atât societăți multinaționale, cât și persoane fizice – simpli particulari aflați în căutarea dreptății și echilibrului contractual în relația cu profesioniștii din diverse domenii de activitate.

Lista completă a lucrărilor de specialitate publicate

1.   « Despre tratamentul supraîndatorării simplilor particulari. Deconfitura vs. Insolvenţa», în coautorat, publicat în R.R.D.A. nr. 7/2007

2.   « Fictivitatea în afaceri », în coautorat, publicat în R.R.D.A. nr. 2/2009

3.   « Recurs in anulare. Apel deghizat. Principiul securitatii raporturilor juridice. Incalcarea art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului. CEDO, Stefan vs. Romania », în coautorat, publicat în aprilie 2010 pe juridice.ro

4.   Colaborator permanent al R.R.D.A. – secţiunea « Concepte juridice de business » (până în iunie 2010) şi « Dreptul concurenţei » (începând cu octombrie 2012)

5.   « Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii », în coautorat, ed. C.H. Beck, Colecţia Instrumente Juridice, Bucureşti, 2011

6.   « Trei corigenţe egal repetenţie », în coautorat, publicat în iunie 2011 pe juridice.ro

7.  Colaborator temporar al revistei « Veille juridique », în 4/1-30 aprilie 2012, publicaţie a Centre du Droit de la Consommation et du Marché, Facultatea de Drept, Universitatea Montpellier 1

8.   « Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii », în coautorat, ed. C.H. Beck, Colecţia Instrumente Juridice, Bucureşti, 2012

9.   « Înţelegerile anticoncurenţiale grave (hard-core) – caracteristici şi efecte juridice », publicat în R.R.D.A. nr. 1/2013

10.   « Despre “extraordinara” contribuţie a băncilor la criză – noi dezvăluiri din culisele Comisiei Europene », publicat în iulie 2013 pe juridice.ro

11.   « Răspunderea participanţilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolvenţei », în coautorat, publicat în Curierul Judiciar nr. 6/2013

12.   « Fondul Proprietatea : mecanism eficient pentru o nouă deposedare », în coautorat, publicat în ziarul Bursa, Suplimentul „Fondul Proprietatea. Trei ani de la listare”, apărut în luna ianuarie 2014

13.   « Conferinţele „Dreptul afacerilor”: 10 ani de inovaţie şi cultură juridică », în coautorat, publicat în mai 2014 pe site-ul zf.ro

14.   « Societatea fictivă în contextul noilor reglementări relative la simulaţie », în coautorat, publicat în Curierul Judiciar nr. 7/2014

15.  « Listarea secundară a Fondului Proprietatea. Efecte asupra BVB », publicat în Bursa – Supliment „Fondul Proprietatea”, ianuarie 2015

16.  « Les clauses abusives en droit commun du contrat », Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne André Tunc, volum apărut în anul 2015

17. « Prevenția supraîndatorării prin mecanismele dreptului concurenței », publicat în Curierul Judiciar nr. 7/2015

18.  « Une loi pour l’espoir », publicat în Bursa – Bucarest Hebdo, iulie 2016

19.  « Insolvența vs Darea în plată », publicat în Curierul Judiciar nr. 8/2016

20.  « Demantelarea Fondului Proprietatea », publicat în cotidianul Bursa, ianuarie 2015

21.  « Codul insolvenței. Note. Corelații. Explicații. Art. 1-203 », în coautorat, ed. C.H. Beck, Colecţia Instrumente Juridice, Bucureşti, 2017

22.  « Procedura denunţării și a recunoașterii unor fapte sau practici  anticoncurenţiale, în vederea negocierii unei sancţiuni mai blânde »,  publicat în Curierul Judiciar nr. 7/2017

23.  « Misiune (aproape) imposibilă: perfectarea contractelor în vreme de insolvență »,  publicat în Curierul Judiciar nr. 12/2018

24.  « Exercitarea competențelor de supraveghere A.S.F. în reglementarea noii legi a piețelor de instrumente financiare – conținut, sancțiuni, limite », publicat în Curierul Judiciar nr. 3/2019

25.  « Ordonanța președințială exercitată în ceea ce privește hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor de revocare a unui administrator. Condiții de admisibilitate », în coautorat cu Iulia Golgojan, publicat în Curierul Judiciar nr. 4/2019

26. « Dobânda excesivă și modalități de combatere a acesteia în vederea asigurării echilibrului contractual și a stabilității și integrității pieței », publicat în Curierul Judiciar nr. 11/2019

27. « Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații », în coautorat, ed. C.H. Beck, Colecția Legi Comentate, București, 2019

Lista conferințelor la care am participat în calitate de speaker

1.   Intervenție în cadrul conferinței „Liniștea dinaintea furtunii și tentativele de îndiguire”, organizată de ziarul Bursa, Piperea și Asociații și Rominsolv, cu tema « Directiva UE 2019/1023 privind restructurarea, ștergerea de datorii și decăderile », București, 28 mai 2021, Hotel Capital Plaza

2.   Intervenție în cadrul conferinței de drept „Transilvania”, ediția a II-a, cu tema « Răspunderea profesionistului pentru nerespectarea obligației de avertizare a simplului particular asupra riscului de supraîndatorare », Brașov, 6-7 martie 2020

3.   Intervenție în cadrul conferinței de drept „Transilvania”, ediția I, cu tema « Tranziția de la un cod la altul: evoluția admisibilității probei testimoniale în materie comercială », Brașov, 22-23 Martie 2019

4.   Intervenție în cadrul colocviului internațional « Le nouveau Code de procédure civile roumain: Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur », organizat de Facultatea de Drept – Universitatea din București cu tema « D’un code à l’autre : l’évolution de la preuve testimoniale en matière civile et commerciale », București, 2 Noiembrie 2018

5.   Intervenție în cadrul seminarului – dezbatere « Noua Lege a pieței de capital – oportunități și provocări », organizat de Asociația Brokerilor din România cu sprijinul Autorității de Supraveghere Financiară, cu tema « Exercitarea competențelor A.S.F. », București, 28 Septembrie 2018

6.   Intervenție în cadrul conferinței cu tema « Dreptul pieței de capital – aspecte practice », organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din București în colaborare cu Asociația Brokerilor și Baroul București, 11-13 Mai 2017, București

7.   Intervenție în cadrul Programme du groupe de recherche IRJS (Paris 1 – Sorbonne) – Université de Bucarest, « Comparaison du projet de réforme du droit français des contrats et du régime de l’obligation, avec le nouveau code civil roumain » cu tema « Les clauses abusives en droit commun du contrat », Paris, 23-25 iunie 2015

8.   Intervenții în cadrul conferințelor „Dreptul Afacerilor” din anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 organizate de Facultatea de Drept, Universitatea din București, respectiv de Facultate de Drept, Universitatea Transilvania și Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

9.   Intervenţie în cadrul seminarului « Noul Cod de procedură civilă. Ce aduce nou pentru companii şi pentru profesioniştii din domeniu. Aspecte practice », pe tema « Măsuri asigurătorii şi provizorii », seminar organizat de editura C.H. Beck şi Media Makers, 15 februarie 2013, Bucureşti

10.   Intervenţie în cadrul conferinţei « Noul Cod Civil român », pe tema « Grupurile de societăţi şi responsabilitatea din perspectiva dreptului comunitar », conferinţă organizată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, august 2011, Constanţa

11.   Intervenţie în cadrul conferinţei « Societăţile comerciale la interferenţa dreptului naţional, dreptului Uniunii Europene şi a practicii judiciare. Impactul noului Cod Civil »,  pe tema « Grupurile de societăţi şi responsabilitatea din perspectiva dreptului comunitar », conferinţă organizată de Camera de Comerţ Constanţa, 18 iunie 2011, Constanţa

Postat de
Alexandru Șerban Rățoi
mai multe detalii
Protecția consumatorului

(2) Sancțiunea pentru nerespectarea obligației de consiliere a simplului particular

mai multe detalii
Protecția consumatorului

(1) Utilitatea substanțială a contractului și consilierea simplului particular

Need Free Legal Consultation?

We are open Monday to Friday from 9 am to 5 pm.

Acest site web utilizează cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de cookies.