Evenimente

Conferin?a ”Insolven?a persoanei fizice ?i darea în plat?”

Vineri, 19 octombrie 2018, ora 13.00 în Aula Magna „Ion Dogaru” a Facult??ii de Drept din Craiova se va desf??ura Conferin?a ”Insolven?a persoanei fizice ?i darea în plat?” organizat? de Piperea ?i Asocia?ii în colaborare cu Baroul Dolj ?i Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii din Craiova

Citeste mai mult aici


Conferinta Dreptul Afacerilor 2018

Conferinta Dreptul Afacerilor se organizeaza, in acest an, la Brasov – hotelul Aro Palace

Co-organizatorii sunt Piperea si asociatii si SIF Transilvania.

Partenerii Conferintei sunt Baroul Brasov si Universtiatea Transilvania din Brasov.

 

In prima parte a conferintei se organizeaza o dezbatere relativa la destinul dreptului comercial. Vor sustine tema dl senator si conferentiar universitar Adrian Tutuianu si dl profesor universitar Radu Bufan. Dezbaterea va fi moderata de prof. Gheorghe Piperea. Au fost invitati la dezbateri toti titularii disciplinei de Drept comercial de la facultatile importante de Drept din tara, inclusiv cele din Hexagon.  De asemenea, au fost invitati judecatori de la ICCJ si de la instantele din circumscriptia Brasov.

Citeste mai mult aici


Comunicat: Comunicat de presa: Insolven?a persoanei fizice ?i darea în plat?

Invita?ie – Insolven?a persoanei fizice ?i darea în plat?

Profesorul Gheorghe Piperea a decis s? organizeze, sub egida ?i cu sprijinul Autorit??ii Na?ionale pentru Protec?ia Consumatorilor, un TUR DE CONFERIN?E GRATUITE pentru a v? informa despre aceste legi cu un profund caracter social. Mai multe detalii aici.

Conferin?a „Darea în plat? ?i echilibrarea contractelor de credit. Aplicarea deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr. 623/2016”

Piperea ?i Asociatii anun?? organizarea conferin?ei „Darea în plat? ?i echilibrarea contractelor de credit. Aplicarea deciziei Cur?ii Constitu?ionale nr. 623/2016”.

 Conferin?a va avea loc în data de 23 Februarie 2017 la Camera de Comer? ?i Industrie a României , sala de conferin?e Alexandru Ioan Cuza.

Mai multe detalii aici.

Comunicat de presa

SCA Piperea si Asociatii va fi prezent? în data de 09.02.2017 la Luxemburg în fa?a Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene prin avoca?ii Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, dr. Alexandru Dimitriu ?i Luiza Hagiu pentru a sus?ine pozi?ia unui num?r de 71 de consumatori cu privire la întreb?rile preliminare adresate de Curtea de Apel Oradea în cauza Andriciuc ?i al?ii contra Banca Româneasc? (C-186/16).

Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene este chemat? s? r?spund? la o serie de 3 întreb?ri ce au un impact crucial în litigiile demarate împotriva institu?iilor de credit de c?tre consumatorii care au credite în moneda CHF

Detalii aici

 

Gala Premiilor Omul Anului 2015 – Cotidianul

Gala Premiilor Cotidianul – Omul Anului 2015

Joi, 25 Februarie 2015, Athénée Palace Hilton, Bucure?ti

Într-un climat în care tot cet??eanul român are cel pu?in o nemul?umire fa?? de ?ara sa ?i fa?? de compatrio?ii s?i, noi continu?m exerci?iul anual al Premiilor Cotidianul, încecând s? propunem cititorilor ?i societ??ii modele de câ?tig?tori ?i lec?ii de succes, de valori în competi?ie. mai mult …

Premier? în România

GHEORGHE PIPEREA  – despre insolven?a persoanei fizice

25 septembrie 2015, Bucure?ti

prima conferin?? cu participare interna?ional?

pe tema insolven?ei persoanei fizice

Pentru detalii: http://info.wolterskluwer.ro/insolventa-conferinta-internationala/

Conferin?a Dreptul Afacerilor 2015. Edi?ia a XI-a.

Insolven?a pe aripi de vânt. 22- 23 Mai 2015

Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Drept, Aula Magna

Conferin?a Dreptul Afacerilor 2015. Edi?ia a XI-a. Insolven?a pe aripi de vânt. Universitatea din Bucure?ti, Facultatea de Drept, Aula Magna 22- 23 mai 2015

“Curcanul si consumatorul fericit” Conferinta pe tema
supraîndator?rii simplilor particulari.

Teatrul National Bucuresti – Sala Atelier, 23.11.2014, ora 11

„Despre talibanism juridic si abuz de putere : tva pe veniturile din drepturi de autor”
8 iunie 2014 | Teatrul Na?ional Bucure?ti, sala mic?

Cea de-a X-a edi?ie a Conferin?ei Dreptul Afacerilor

Conferintele „Dreptul afacerilor” : 10 ani de inovatie si cultura juridica. Procesele colective

Conterin?a în imagini

  • conferinta-dreptul-afacerilor-2014_agerpres_7585015
  • conferinta-dreptul-afacerilor-2014_agerpres_7585014
  • conferinta-dreptul-afacerilor-2014_agerpres_7585007

Skelaxin Online
Buy Indometacin
Buy Toradol Online
Buy Celebrex without Prescription