Ramona Andriţoiu

Asociat

Ramona Andri?oiu este avocat definitiv, membru al Baroului Bucure?ti din anul 2009 ?i licen?iat? a Facult??ii de Drept din cadrul Universit??ii din Bucure?ti. A urmat ?i cursurile Facult??ii de Finan?e – B?nci din cadrul Universit??ii Nicolae Titulescu.

Experien?a sa profesional? combin? activitatea de avocat pledant cu cea de consultant.

În mod special, Ramona a acumulat o experien?? solid? în ceea ce prive?te procedura de executare silit?, dreptul imobiliar ?i drept societar.

De asemenea, Ramona asigur? consultan?? ?i reprezentare juridic? clien?ilor SCA ,,Piperea ?i Asocia?ii’’ în domenii precum: drept civil, dreptul pie?ei de capital, contencios administrativ ?i fiscal, dreptul muncii ?i insolven??.

Feldene Online
Buy Arcoxia Online
Robaxin
Buy Emla without Prescription