Radu Galiță

Asociat

Radu Gali?? este avocat membru al Baroului Bucure?ti din anul 2009, fiind licen?iat al Facult??ii de Drept din cadrul Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i.

 Având de peste 9 ani o activitate intens? ca avocat pledant, Radu a dobândit o bogat? experien?? în domeniul dreptului civil, dreptului comercial, dreptului muncii, precum ?i în materia insolven?ei ?i a contenciosului administrativ ?i fiscal.

 Radu s-a al?turat echipei Piperea ?i Asocia?ii la începutul anului 2019, consolidându-?i în prezent cuno?tin?ele în domeniile de practic? anterior men?ionate.

Maxalt Online
Buy Cafergot
Toradol
Buy Arcoxia without Prescription