Petre Piperea

Partener Fondator

ACASĂECHIPA
Petre Piperea
DATE DE CONTACT

+40 213 157 930

petre.piperea@piperea.ro

ARII DE EXPERTIZĂ
 • Litigii și arbitraj
 • Drept civil
 • Drept societar/M&A
 • Contencios administrativ și fiscal
 • Ajutor de stat

CUnoștințe lingvistice
 • Română
 • Engleză
 • Franceză
Petre Piperea
Partener Fondator

Am devenit membru al Baroului București în anul 2001 și mi-am consolidat constant pregătirea teoretică prin urmarea unui Curs postuniversitar în drept privat la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, prin asimilarea și nuanțarea noțiunilor aprig dezbătute în practică și prin publicarea unor lucrări și articole de specialitate recunoscute ulterior ca veritabile repere în materie.


În anul 2005, ca o consecință firească a idealurilor, principiilor și valorilor pe care le împărtășim și care ne-au călăuzit parcursul profesional, împreună cu Gheorghe Piperea și Cătălin Antonache, am devenit partener fondator al Piperea & Asociații, societate civilă profesională care este în permanentă evoluție și a cărei reputație a venit din consecvența cu care a transpus în realitate promisiunile și proiectele angajate. 


Îmi exercit profesia preponderent în litigii, având o experiență valoroasă şi consecventă și în domeniul activității editoriale. Pe parcursul carierei mele am acumulat o experiență considerabilă și m-am specializat în litigii de drept societar, drept civil, inclusiv litigii privind dreptul de proprietate, contencios administrativ și fiscal, dar și arbitraj și M&A. Am participat la unele dintre cele mai importante proiecte ale Piperea & Asociații, gestionând cu succes litigii cu un grad ridicat de complexitate și cu elemente multidisciplinare. De asemenea, m-am implicat constant și în proiecte de consultanță în materie de divizări sau due diligence societăți și am asistat clienții la încheierea unor contracte complexe ori la semnarea tranzacțiilor, precum și în cadrul adunărilor generale ale asociaților/acționarilor.


Relația profesională dezvoltată cu clienții, bazată pe încredere, perseverență, seriozitate m-a determinat în ultimii ani să asist clienții și în cadrul dosarelor penale, din dorința acestora de a avea alături un sprijin sincer, real, calificat.


Mă disting ca avocat printr-o abordare strategică, printr-o implicare profundă în cauzele clienților, o luptă neobosită pentru drepturile acestora, prin abilități de comunicare deosebite, eficientizate, atunci când contextul o permite, de simțul umorului. În ultimii ani, lupta pentru drepturile clienților a culminat cu demersuri și pentru ocrotirea dreptului la apărare ca principiu și pentru protejarea profesiei de avocat în sine. În acest sens, am candidat și am fost ales, în anul 2019, ca membru al Consiliului Baroului București. 


Profesia de avocat practicată cu pasiune de mai bine de 20 de ani, adesea într-un stil neconvențional, a ajuns să facă parte din ceea ce reprezint eu ca individ, nu doar ca profesionist al dreptului. 


Experiența acumulată și dorința de a deveni un promotor teoretic și practic al dreptului s-au transpus prin participarea mea, în calitate de autor sau coautor, la numeroase articole juridice și lucrări de specialitate, dintre care:


 1. Lista publicațiilor
 • Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații”, publicată în anul 2019 la editura C.H. Beck și distinsă cu premiul „Traian Ionașcu” acordat de Revista română de drept privat în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România pentru cea mai bună carte a anului 2019 pe teme de drept privat.
 • Legea Societăților. Comentariu pe articole”, ediția a-V-a, publicată în anul 2014 la Editura C.H. Beck;
 • Noul Cod de procedură Civilă. Note. Corelații. Explicații”, publicată în anul 2012 la Editura C.H. Beck;
 • Noul Cod Civil. Note. Corelații. Explicații”, publicată în anul 2011 la Editura C.H. Beck;


 1. Lista articolelor de specialitate publicate
 • Despre (im)posibilitatea executării silite a părților sociale”, publicat pe www.juridice.ro, 09.08.2018
 • Incertitudinea jurisprudențială subminează principiul preeminenței dreptului, publicat pe www.juridice.ro, 15.08.2011
 • „Gâlceava executorului cu legea. Descriptio fraudis: ghid pentru evitarea plafonului maxim al onorariilor”, publicat pe www.juridice.ro, 02 septembrie 2016
 • „Un tramvai numit dorinţă: hotărârea prealabilă. Preocupări pentru asigurarea practicii (ne)unitare”, publicat pe www.juridice.ro, 13 octombrie 2016
 • „Soluţia pentru tranşarea rapidă a diferendelor privind creanţele contestate. Ipoteca mobiliară asupra creanţei”, publicat pe www.juridice.ro, 24 martie 2016
 • „Expirarea mandatului administratorilor are ca efect încetarea prerogativelor reprezentării”,  publicat pe www.juridice.ro, 27 octombrie 2015
 • „Dreptul acţionarilor la informare nu este un moft”, publicat pe www.juridice.ro, 21 august 2015
 • „Marca “Steaua. Cronica unei anulări nedrepte”, publicat pe www.juridice.ro, 05 august 2015
 • „Barbaţii contraatacă - Femeie obligată prin hotărâre judecătorească să achite ratele fostului soţ”, publicat pe www.juridice.ro, 10 iulie 2015
 • „Recursurile împotriva hotărârii irevocabile sunt admisibile la Tribunalul Ilfov”, publicat pe www.juridice.ro, 31 martie 2015
 • „Amurgul zeilor”, publicat pe www.juridice.ro, 20 septembrie 2014
 • „Nulitatea absolută a unei hotărâri AGA poate fi invocată de orice parte interesată, inclusiv de asociaţii care s-au abţinut sau care au votat pentru adoptarea hotărârii”, publicat pe www.juridice.ro, 15 august 2014
 • „Stakeholders versus shareholders”, publicat pe www.juridice.ro, 06 mai 2014
 • „Despre imposibilitatea executării silite a părţilor sociale”, publicat pe www.juridice.ro, 09 octombrie 2013
 • „Legea părților este chiar lege?”, publicat pe www.juridice.ro, 10 mai 2011
 • „Recurs în anulare. Apel deghizat. Principiul securității raporturilor juridice. Încalcarea art. 6 par. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. CEDO, Ștefan vs. România”, publicat pe www.juridice.ro, 06 aprilie 2010
 • Comentariu al deciziei civile nr. 11A din 11 ianuarie 2010, Curtea de Apel București, Secția a III-a civilă, pentru cauze cu minori și familie, publicat în Curierul Judiciar nr. 4/2010
 • ”Puterea de lucru judecat. Imposibilitatea de a contrazice hotărârile irevocabile anterioare”, în Curierul Judiciar nr. 11/2009
 • ”Nelegalitatea comunicării prin publicitate a hotărârilor judecătorești”, în Curierul Judiciar nr. 10/2008
 • ” Revendicare metale prețioase. Autoritatea de lucru judecat a sentinței penale în materie civilă. Prescripție extinctivă. Calitatea de luptător în rezistența anticomunistă (Judecătoria sectorului III București, sentința civilă nr. 7304 din 17 septembrie 2002)”, publicat în Pandectele române nr. 1/2004
 • ”Contestație la executare. Bilete la ordin emise de necomercianți. Consecințe juridice. Nulitate absolută (Tribunalul Municipiului București, sentința civilă nr. 2337 din 02.04.2003)”, publicat în Pandectele române nr. 4/2004

Postat de
Petre Piperea
mai multe detalii
Drept societar

Expirarea mandatului administratorului are ca efect încetarea prerogativei reprezentării

mai multe detalii
Diverse

Petre Piperea - Despre importanța unui mentor

mai multe detalii
Drept civil

Soluția pentru tranșarea rapidă a diferendelor privind creanțele contestate. Ipoteca mobiliară asupra creanței

Need Free Legal Consultation?

We are open Monday to Friday from 9 am to 5 pm.

Acest site web utilizează cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de cookies.