Iulia Golgojan

Asociat

Iulia Golgojan este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2013, licen?iat? a Facult??ii de Drept- Universitatea Bucure?ti, absolvent? a Masterului de Drept interna?ional ?i european al afacerilor, organizat de Colegiul Juridic franco-român de studii europene ?i doctorand în cadrul Facult??ii de Drept – Universitatea Bucure?ti.

Urmare a unui stagiu desf??urat în vara anului 2011, în cadrul programului de practic? atractiv organizat de SCA ”Piperea & Asocia?ii”, a fost aleas? colaborator part-time pe toat? durata anului IV de studii.

Iulia î?i consolideaz? experien?a prin litigii de protec?ia consumatorilor, drept civil ?i contencios administrativ, dar ?i prin consultan?a oferit? în materie de drept comercial, drept civil ?i drept fiscal. De asemenea, printre domeniile de specialitate de reg?sesc dreptul Uniunii Europene ?i drepturile omului.

În afara celor anterior men?ionate, Iulia se specializeaz? în materie de drepturi de autor ?i insolven??, fiind coautor al articolului „R?spunderea participan?ilor grupurilor de contracte la proba de foc a insolven?ei„ publicat în Curierul Judiciar nr. 6/2013.

Buy Norflex
Buy Tylenol Online
Toradol
Buy Robaxin without Prescription