Reiau însemnările în jurnal

ACASĂBlog - P. Piperea
Reiau însemnările în jurnal

După o pauză nedorită, dar impusă de o agendă foarte încărcată, reiau însemnările în jurnal și sper că voi reuși să scriu într-un ritm mai bun decât până acum.Pauza a fost, totuși, ”un sfetnic bun”, întrucât am reușit astfel să mă acomodez în mare măsură cu provocările presupuse de activitatea în Consiliul Baroului București.Probabil că unii dintre confrați au impresia că demnitatea de consilier presupune un ”fotoliu comod” sau că presupune o remunerație consistentă pentru un „dolce far niente”, dar realitatea (cel puțin realitatea mea) contrazice flagrant imaginarul colectiv.Am ales să candidez pentru că am considerat că ideile mele pot face un bine profesiei și mi-am asumat sacrificarea unui interval de timp pentru a pune în practică la nivel instituțional aceste idei, dar trebuie să recunosc că există o discrepanță între anticipările mele și realitate cu privire la procedura de lucru, volumul și condițiile desfășurării activității.Astfel,

 1. Procedura de lucru
 • Consiliul se întrunește invariabil în ședință în fiecare zi de marți, începând cu ora 14:30, iar ședința durează în medie 4 (patru) ore, fără pauză.
 • Convocatorul ședințelor se primește, de regulă, cu o zi înainte sau chiar în ziua ședinței, ceea ce înseamnă că avem puțin timp pentru pregătirea punctelor de pe ordinea de zi (adică pentru studiul documentației care fundamentează punctele de pe ordinea de zi). De asemenea, în multe cazuri, ordinea de zi se completează cu chestiuni urgente chiar în ziua respectivă.
 • Dosarele sunt aduse în sala de consiliu la începutul ședinței și pot fi consultate pe toată durata ședinței. Așadar, intervalul de timp adecvat pentru lectura dosarelor este chiar ședința.
 • Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți. Există o condiție esențială, anume de a fi cvorumul de ședință întrunit, respectiv 2/3 din numărul total al consilierilor.

Astfel, pentru validarea lucrărilor este necesară prezența a cel puțin 10 consilieri din 15 (inclusiv decanul). La un calcul simplu, rezultă că o hotărâre poate fi luată și cu 6 voturi ”pentru”.

 • Votul în Consiliu se exprimă, de obicei, în baza unui referat prezentat oral de ”avocatul raportor”. Avocatul raportor este cel căruia i-a fost încredințată o anumită ”lucrare” de pe ordinea de zi, iar acesta are obligația de a se documenta și de a propune Consiliului o anumită soluție.
 • În mod regretabil, nu există încă o comunicare eficientă între consilieri cu privire la aceste referate și la documentația aferentă. Acesta este motivul pentru care am solicitat Consiliului implementarea unei proceduri de comunicare a materialelor prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau crearea unui cont în cloud (dropbox sau altă variantă), în care să fie ”încărcate” permanent fișierele necesare desfășurării activității noastre.

Din păcate, nu s-a putut pune în practică propunerea privind constituirea unei baze de date în ”cloud”: nu avem resursele necesare (umane și tehnice) pentru scanarea unui volum consistent de documente.Astfel, în prezent, îmi scanez singur lucrările (referate, cereri și propuneri) și le trimit prin e-mail tuturor colegilor din Consiliu pentru a fi informați în timp util asupra dosarelor ”picate în lotul meu”. Am constatat cu satisfacție că unii colegi (puțini deocamdată) au dat curs solicitării mele și au început să comunice prin e-mail referatele care urmează a fi discutate în ședințele Consiliului.

 1. Volumul de muncă

Activitatea de consilier presupune o gamă vastă de lucrări care implică responsabilități foarte mari:

 • cercetări în proceduri disciplinare finalizate prin referate cu propuneri făcute Consiliului, verificări privind starea de incompatibilitate a unor confrați, verificări privind demnitatea sau prestigiul profesiei, cercetări și formulare de propuneri către U.N.B.R. în cererile formulate de avocați de apărare a reputației profesionale (fiecare dosar constituie o adevărată ”cauză” și necesită un interval consistent de timp pentru studiu și soluționare),
 • participări la ședințele săptămânale,
 • organizarea de/participări la evenimente diverse (conferințe, întâlniri, adunări generale),
 • corespondență (cu instituții și autorități publice, cu petenți, cu organizații similare din alte țări etc.),
 • participări la întâlniri cu reprezentanți ai altor profesii juridice sau ai autorităților/instituțiilor publice,
 • participare la activitățile resorturilor de activitate repartizate,
 • încheierea unor protocoale de colaborare cu diverse entități etc. Multe dintre activitățile menționate depășesc cu mult anticipările mele referitoare la intervalul de timp pe care l-aș fi putut aloca demnității de consilier. Astfel, adesea sunt în situația de a presta activități pentru Consiliu în 3 din cele 5 zile lucrătoare ale săptămânii.
 • O potențială soluție ar fi constituirea unei resurse umane (cu o pregătire foarte bună și cu o remunerație pe măsură), care să soluționeze în mod profesionist lucrările, iar consilierii să supravegheze activitatea acestora (în opinia mea, statutul consilierilor trebuie să fie apropiat de statutul administratorilor neexecutivi – Consiliul ar fi un fel de consiliu de supraveghere).
 1. Condițiile de lucru:
 • Biroul în care am fost repartizat trebuie ”șeruit” cu alți doi consilieri, are o suprafață modestă spre minusculă și e dotat cu mobilier de tip ”insulă”[1].
 • Sala de consiliu în care se desfășoară ședințele nu este amenajată inspirat, întrucât nu permite fiecărui consilier să participe sub toate aspectele la ședințe, respectiv să vadă și să audă pe oricare alt coleg care își exprimă opinia cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

3.2.1. Nu mi-am propus să analizez impresia pe care această sală o lasă invitaților, dar nu cred că aceștia rămân cumva marcați de solemnitatea momentului respectiv. 3.2.2. La scurt timp după alegerea mea, am formulat o propunere scrisă pentru reorganizarea/reamenajarea/relocarea sălii de consiliu, dar problema nu și-a găsit încă o soluție.

 1. În final, îmi amintesc că am plecat pe acest drum cu speranța că voi găsi sprijin la ceilalți membri ai Consiliului, dar, cu câteva excepții notabile (le mulțumesc mult colegilor care m-au sprijinit și încurajat), comunicarea în afara ședințelor a fost anevoioasă/inexistentă.
 • Mai mult, după ce am votat în Consiliu împotriva unor chestiuni neclare (spre exemplu, proiectul de buget prezentat în Adunarea Generală din 25.02.2020 nu a fost adoptat cu unanimitate în Consiliu), dialogul a devenit dificil chiar și în ședințe.
 • Nu pot decât să sper că intențiile mele oneste vor fi reevaluate și apreciate, iar această stare de lucruri se va schimba.
 1. Vă asigur că nu am uitat de intențiile ”exhibate” în campania electorală și că mă gândesc în continuare la o modalitate de implementare.

#ilconsigligliere[1] Vă rog să ucideți în fașă orice paralelă cu ”Insula iubirii” …

...

ULTIMELE POSTĂRI
This is some text inside of a div block.
Petre Piperea

Despre accesul cenzorilor de la distanță la documentele Baroului București

This is some text inside of a div block.
Petre Piperea

Despre încetarea Fondului de Unitate și Întrajutorare a Avocaților (FUIA)

Acest site web utilizează cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de cookies.