Noutăți referitoare la declarația privind beneficiarul real

Cătălina Tașcă (Suhan)
No items found.
10.1.2022
acasăarticole
Noutăți referitoare la declarația privind beneficiarul real

Prin Legea nr. 315/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019, în vigoare începând cu 01.01.2022, au fost introduse noi reglementări referitoare la declarația privind beneficiarul real pentru persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerțului.

  • Cine are obligația de a depune declarația privind beneficiarul real?

În prealabil, amintim că au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.

  • Care este cea mai importantă modificare adusă de Legea nr. 315/2021?

De departe, cea mai importantă modificare adusă de Legea nr. 315/2021 este eliminarea parțială a obligației de a depune anual declarația privind beneficiarul real. Observăm că în continuare există obligația de a depune declarația privind beneficiarul real la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare.

Spunem că este vorba despre o eliminare parțială întrucât o categorie de persoane juridice au în continuare obligația de a depune anual declarația privind beneficiarul real.

Astfel, în continuare declarația privind beneficiarul real va fi depusă anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, de persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau de finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului.

Lista jurisdicțiilor va fi publicată pe pagina de internet a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

  • Cum poate fi depusă declarația privind beneficiarul real?

Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghişeul oficiului registrului comerţului, personal sau prin reprezentant.

Atragem atenția și asupra posibilității de includere, la înmatriculare, în actul constitutiv a datelor de identificare ale beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Important de avut în vedere este faptul că modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator al actului constitutiv.

Nu în ultimul rând, amintim că în situația în care se modifică datele de identificare ale beneficiarului real, declarația trebuie depusă în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

...

ultimele articole
mai multe detalii

Adoptarea Directivei (UE) 2023-2225 privind contractele de credit de consum

mai multe detalii

Conferința „Măsuri de austeritate vs Mediul de afaceri”

mai multe detalii
Protecția consumatorului

Începând cu 28 mai 2022, consumatorii sunt exceptați de la plata unei cauțiuni atunci când solicită suspendarea executării silite, dacă veniturile lor nu depășesc valoarea cumulată a două salarii minime pe economie

Need Free Legal Consultation?

We are open Monday to Friday from 9 am to 5 pm.

Acest site web utilizează cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de cookies.