Protecția consumatorului

Începând cu 28 mai 2022, formularea unei contestații la executare, prin care se analizează caracterul abuziv al clauzelor contractuale este imprescriptibilă și admisibilă...

SCA Piperea și Asociații
No items found.
2.6.2022
acasăarticole
Începând cu 28 mai 2022, formularea unei contestații la executare, prin care se analizează caracterul abuziv al clauzelor contractuale este imprescriptibilă și admisibilă...

La data de 28 mai 2022 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, prin care au fost efectuate o serie de modificări substanțiale ale actelor normative din materie.

Astfel, a fost modificată Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, fiind introduse cinci noi alineate în cadrul art. 13, respectiv alineatele (5)-(9).

Potrivit art. 13 alin. (8) din Legea nr. 193/2000, „(8) Prin derogare de la art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanța de executare are posibilitatea de a examina în cadrul contestației la executare, la cererea consumatorului sau din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract încheiat între un profesionist și un consumator ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, o astfel de contestație la executare fiind imprescriptibilă”.

În practica judiciară au fost respinse ca inadmisibile numeroase contestații la executare ce vizau analiza caracterului abuziv al clauzelor contractuale, motivarea instanțelor de judecată fiind aceea că există o acțiune de drept comun prin care se solicita constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale.

Soluțiile de respingere a contestațiilor la executare se întemeiau pe dispozițiile art. 713 alin. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, „(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun.”

Dispozițiilor art. 713 alin. 2 din Codul de procedură civilă și orientările din practica judiciară erau menite să degreveze sistemul, respectiv acestea tindeau la reducerea încărcării instanțelor de judecată, nicidecum protecția consumatorului. Totodată, rațiunea orientărilor legislative și jurisprudențiale a avut drept fundament doar criterii formale, nu raționale.

În acest context, față de modificarea legislativă, prevederile art. 713 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu mai sunt aplicabile în privința analizei caracterului abuziv al clauzelor contractuale în cadrul contestației la executare.

Optica legiuitorului a fost influențată de noile orientări jurisprudențiale din cadrul CJUE, în contextul în care jurisprudența a fost în general contrară aprecierii contestației la executare ca fiind imprescriptibilă, atunci când se solicită analiza caracterului abuziv al clauzelor contractuale.

Totodată, optică CJUE a fost în trecut și contrară aprecierii contestației la executare ca fiind admisibilă, atât timp cât a fost formulată o acțiune de drept comun prin care s-a solicitat constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale.

În acest sens, în cuprinsul Hotărârii din 6 noiembrie 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti și Secapital, C-75/19, ECLI:EU:C:2019:950, punctul 29, s-a arătat că, „În speță, deși instanța de trimitere a arătat în cererea sa de decizie preliminară că există în dreptul național o procedură distinctă de calea contestației la executare, care nu este supusă unui termen de prescripție, care permite invocarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale, această instanță a precizat că o astfel de împrejurare nu produce efecte asupra procedurii de executare silită, în măsura în care aceasta din urmă îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor astfel de clauze abuzive.”

Curtea a conchis în sensul că, „Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contracte încheiate cu consumatorii trebuie interpretată în sensul că se opune unei norme de drept național în temeiul căreia un consumator care a încheiat un contract de credit cu o instituție de credit și împotriva căruia acest profesionist a început o procedură de executare silită este decăzut din dreptul de a invoca existența unor clauze abuzive pentru a contesta procedura menționată după expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar dacă acest consumator are la dispoziție, în temeiul dreptului național, o acțiune în justiție în scopul constatării existenței unor clauze abuzive a cărei introducere nu este supusă niciunui termen, dar a cărei soluție nu produce efecte asupra celei care rezultă din procedura de executare silită și care îi poate fi impusă consumatorului înainte de soluționarea acțiunii în constatarea existenței unor clauze abuzive”.

...

ultimele articole
mai multe detalii

Adoptarea Directivei (UE) 2023-2225 privind contractele de credit de consum

mai multe detalii

Conferința „Măsuri de austeritate vs Mediul de afaceri”

mai multe detalii
Protecția consumatorului

Începând cu 28 mai 2022, consumatorii sunt exceptați de la plata unei cauțiuni atunci când solicită suspendarea executării silite, dacă veniturile lor nu depășesc valoarea cumulată a două salarii minime pe economie

Need Free Legal Consultation?

We are open Monday to Friday from 9 am to 5 pm.

Acest site web utilizează cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de cookies.