Protecția consumatorului

Emiterea periodică a facturilor de regulalizare a consumului de energie

SCA Piperea și Asociații
No items found.
13.1.2022
acasăarticole
Emiterea periodică a facturilor de regulalizare a consumului de energie

În ultima perioadă, ca efect al creșterii continue a prețului energiei electrice și al gazelor naturale, totul în contextul liberalizării pieței de energie, s-a înregistrat o tendință de abuz din partea furnizorilor care erau tentați să emită facturi de regularizare, tarifând un consum suplimentar de energie, abia ulterior creșterii prețurilor.

În acest context, consumatorul final se putea regăsi în situația în care plătea, ca efect al regularizării, un consum de energie realizat într-o perioadă anterioară, când prețul era mai scăzut, la o dată ulterioară, când prețul deja crescuse. Pentru a preîntâmpina o asemenea practică, legiuitorul român a intervenit, modificând și completând în mod corespunzător Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2021, publicată în Partea I a Monitorului Oficial al României nr. 1259/31.12.2021, prin care au fost modificate și completate prevederile Legii nr. 123/2012, s-a instituit o obligație nouă în sarcina furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, respectiv aceea de a emite facturi de regularizare a consumului la un interval de maximum 3 luni.

Concret, la art. 57 din Legea nr. 123/2012, ce enumeră obligațiile furnizorului de energie electrică, au fost introduse nouă noi alineate, printre care și alin. (15), potrivit căruia „în cazul clientului final casnic, furnizorul este obligat să emită facturi de regularizare a consumului la un interval de maximum 3 luni, în baza datelor de consum comunicate de către operatorul de distribuție”.

Trebuie precizat faptul că dreptul clientului final casnic de a primi facturi de regularizare la un interval de maximum 3 luni este însoțit și de obligația corelativă de a permite accesul reprezentantului operatorului de distribuție la grupul de măsurare [art. 61 alin. (9) din Legea nr. 123/2012]

În mod similar, art. 143 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 123/2012 prevede că „furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații: […] în cazul clientului final casnic pentru care intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare, furnizorul are obligația să emită facturi de regularizare a consumului, pe baza citirilor echipamentului de măsurare, la un interval de timp de maximum 3 luni”.

În final, precizăm faptul că nerespectarea de către furnizori a acestor noi obligații stabilite în sarcina lor constituie contravenție, ce se sancționează cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 lei.

...

ultimele articole
mai multe detalii

Adoptarea Directivei (UE) 2023-2225 privind contractele de credit de consum

mai multe detalii

Conferința „Măsuri de austeritate vs Mediul de afaceri”

mai multe detalii
Protecția consumatorului

Începând cu 28 mai 2022, consumatorii sunt exceptați de la plata unei cauțiuni atunci când solicită suspendarea executării silite, dacă veniturile lor nu depășesc valoarea cumulată a două salarii minime pe economie

Need Free Legal Consultation?

We are open Monday to Friday from 9 am to 5 pm.

Acest site web utilizează cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de cookies.