Şerban-Alexandru Stănescu

Asociat

?erban-Alexandru St?nescu este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2002. S-a al?turat echipei Piperea ?i Asocia?ii în anul 2010, principalele sale domenii de competen?? incluzând: protec?ia consumatorilor, contencios administrativ ?i fiscal, drept comercial (contracte comerciale), dreptul transporturilor ?i drept interna?ional privat.

Licen?iat al Facult??ii de Drept a Universit??ii din Bucure?ti în anul 2001, ?erban-Alexandru St?nescu este doctor în drept (din anul 2009) ?i absolvent de studii postdoctorale (în anul 2013) în cadrul aceleia?i institu?ii de înv???mânt.

Activitatea avoca?ial? a lui ?erban-Alexandru St?nescu este dublat? de cea didactic? (fiind lector universitar la Facultatea de Drept a Universit??ii din Bucure?ti, la disciplinele drept interna?ional privat ?i dreptul comer?ului interna?ional) ?i de cercetare (fiind autorul a peste 40 de lucr?rii de specialitate – tratate, monografii, culegeri de jurispruden?? ?i de legisla?ie, articole ?i note de jurispruden?? – cu prec?dere în domeniul dreptului interna?ional privat, al dreptului transporturilor ?i al dreptului comer?ului interna?ional).

Skelaxin Online
Buy Cafergot
Buy Topamax Online
Arcoxia