Ruxandra Argăseală

Asociat

Ruxandra Arg?seal? este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2014, licen?iat? a Facult??ii de Drept din cadrul Universit??ii din Bucure?ti – promo?ia 2014 ?i absolvent? a programului de master ”?tiin?e penale”, organizat în cadrul aceleia?i facult??i – promo?ia 2015.

 

Ruxandra a urmat, timp de un semestru, cursurile Facult??ii de Drept a Universit??ii din Valencia, ca urmare a ob?inerii unei burse Erasmus.

S-a al?turat echipei PIPEREA & ASOCIA?II în luna noiembrie a anului 2014, în urma promov?rii examenului de admitere în profesia de avocat.

Ruxandra î?i consolideaz? experien?a activând în domenii de specialitate precum: drept societar, dreptul propriet??ii intelectuale, contencios administrativ ?i fiscal, drept contraven?ional, protec?ia consumatorului, litigii de munc? sau litigii demarate în baza Legii nr. 10/2001.

Buy Imitrex
Buy Feldene Online
Toradol
Buy Celebrex without Prescription