Rebeca Dan

Asociat

Activitate profesional?

Rebeca Dan este avocat în Baroul Bucure?ti, fiind specializat? în litigii de drept comercial, drept civil, dreptul muncii, contencios administrativ, insolven?? ?i arbitraj. De asemenea, are expertiz? considerabil? în domeniul avocaturii de consultan??, în special în sfera dreptului comercial ?i a dreptului societ??ilor comerciale.

În anul 2010 a participat la un stagiu de preg?tire profesional? în cadrul departamentului juridic al B?ncii Europene de Investi?ii din Luxemburg.

Este absolvent? a Facult??ii de Drept a Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca ?i a urmat cursurile de masterat în Dreptul Interna?ional al Afacerilor la Central European University din Budapesta. Rebeca de?ine ?i un Certificat de Drept Transna?ional ob?inut ca urmare a absolvirii unui program de studiu la Universitatea din Geneva, Elve?ia. De asemenea, a beneficiat de o burs? de studii la Universitatea din Graz, Austria.

Este coautoare a lucr?rii “Codul insolven?ei. Note. Corela?ii. Explica?ii” publicate în anul 2017 la Editura C.H. Beck ?i a lucr?rii ”Noul Cod de procedur? Civil?. Note. Corela?ii. Explica?ii.” publicat în 2012 la Editura C.H. Beck.

Mobic Online
Buy Zanaflex Online
Robaxin
Buy Emla without Prescription