Răzvan Barac

Asociat

R?zvan Barac este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2013.

Este absolvent al Facult??ii de Drept din Cadrul Universit??ii din Bucure?ti – promo?ia 2013, iar în prezent urmeaz? cursurile de master, specializarea „Carier? Judiciar?” organizate în cadrul aceleia?i universit??i.

În urma promov?rii examenului de admitere în profesia de avocat, R?zvan Barac s-a al?turat echipei de litigii din cadrul Piperea ?i Asocia?ii ?i î?i desf??oar? activitatea preponderent în cauze care implic? protec?ia consumatorilor, CEDO ?i contencios administrativ.

Mobic Online
Buy Toradol
Buy Arcoxia Online
Buy Robaxin without Prescription