Luiza Maria Hagiu

Asociat

Activitate profesional?

Luiza-Maria Hagiu este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2012 ?i practician în insolven??, membru UNPIR din anul 2016, fiind specializat? în litigii de drept civil, comercial, insolven??, contencios administrativ ?i fiscal.

Licen?iat? a Facult??ii de Drept din cadrul Universit??ii din Bucure?ti în anul 2011, Luiza ?i-a consolidat cuno?tin?ele în domeniul Dreptului Interna?ional ?i al Uniunii Europene precum ?i în domeniul Dreptului Fiscal, urmând cursurile de masterat organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Bucure?ti.

Luiza s-a al?turat echipei ”Piperea & Asocia?ii” în luna octombrie a anului 2011 când a efectuat un stagiu de practic?. Ulterior, dup? promovarea examenului de admitere în profesia de avocat, ea a dobândit calitatea de avocat colaborator în cadrul societ??ii.

Este coautoare a lucr?rii “Codul insolven?ei. Note. Corela?ii. Explica?ii” publicate în anul 2017 la Editura C.H. Beck ?i a lucr?rii ”Noul Cod de procedur? Civil?. Note. Corela?ii. Explica?ii.” publicat în 2012 la Editura C.H. Beck.

Skelaxin Online
Buy Toradol
Aceclofenac
Buy Arcoxia without Prescription