Cătălina Șuhan

Asociat

C?t?lina ?uhan este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2014, iar în luna noiembrie a aceluia?i an s-a al?turat echipei Piperea ?i Asocia?ii. 

A absolvit Facultatea de Drept a Universit??ii din Bucure?ti – promo?ia 2014 ?i a urmat cursurile Masterului de Drept privat din cadrul aceleia?i facult??i.

C?t?lina este pasionat? de litigii ?i drept procesual civil, iar în prezent î?i consolideaz? experien?a în materia protec?iei consumatorilor, a execut?rii silite ?i a dreptului contraven?ional.

Skelaxin Online
Buy Tizanidine
Buy Motrin Online
Robaxin