SCA Piperea si Asociatii | Echipa

Echipa

Cătălina Tașcă

Asociat

Înclinația pentru argumentare și logică, respectiv dorința pentru echitate pe care le-am resimțit din perioada adolescenței m-au determinat să urmez Facultatea de Drept din cadrul Universității București. Ulterior celor patru ani de studiu, în anul 2014, am devenit licențiată a Facultății de Drept, tot în același an promovând și examenul de admitere în profesia de avocat ce a condus la înscrierea în Baroul București.

În luna noiembrie a anului 2014 m-am alăturat echipei „Piperea și Asociații”, de la acel moment având posibilitatea și șansa de a lucra în domenii dintre cele mai provocatoare, împrejurare ce mi-a oferit o perspectivă largă asupra afinităților juridice pe care le-am dezvoltat în cei șapte ani de practică. Ulterior absolvirii Facultății de Drept, am participat la programul de master „Drept privat” organizat în cadrul aceleiași facultăți, pe care l-am absolvit în anul 2017.

Seriozitatea, rigurozitatea, posibilitatea de adaptare la orice situație și mentalitatea pozitivă ce mă determină să consider că nimic nu este imposibil sunt atributele ce m-au transformat într-un membru remarcabil în cadrul echipei „Piperea și Asociații”.

În ceea ce privește aria de interes, pot menționa că domeniul insolvenței și al piețelor de capital mi-au captat atenția în ultima perioadă, fiind pline de provocări ce necesită o analiză detaliată în vederea depășirii interpretărilor neunitare oferite de doctrină și jurisprudență. Din perspectivă personală, aria de interes se îndreaptă către identificarea unui echilibru sănătos între profesie, familie și prieteni.

În cei șapte ani alături de „Piperea și Asociații”, am avut oportunitatea de a face parte din proiecte dintre cele mai complexe și variate, ce privesc atât acordarea de consultanță juridică, cât și reprezentarea în fața instanțelor de judecată.

Dintre acestea, menționez că alături de colegii mei, am participat la efectuarea unor investiții private inovative, unul dintre exemple fiind achiziționarea/tranziția la nivel global și extinderea la nivel local a proiectului Carestream Dental în ceea ce privește stomatologia digitală. Pentru același client am realizat și proiecte vaste de consultanță privind dreptul vamal al Uniunii Europene ori dobândirea calității de importator de dispozitive medicale.

Un alt proiect pe care l-am finalizat cu ajutorul colegilor mei s-a axat pe conformarea activității unor instituții publice cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum acestea au fost reglementate prin Regulamentul UE 2016/679.

Proiectele derulate în cadrul colaborării cu „Piperea și Asociații” mi-au oferit, totodată, posibilitatea de a explora și o latură doctrinară, fiind coautor în cadrul celei de-a doua ediții a lucrării Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații, ce a apărut la finalul anului 2019. Suplimentar acestui proiect, am avut oportunitatea de a redacta și publica pe platforme de profil articole de specialitate preponderent în materia dreptului civil.

Aria de expertiză dezvoltată în această perioadă privește litigiile comerciale, insolvențele, dreptul bancar, executările silite și contenciosul administrativ. În ceea ce privește latura consultativă, expertiza deținută se axează pe aspecte provocatoare privind înființarea societăților, media și advertising, respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal sau obținerea unor avize și statute speciale pentru persoanele juridice.

Ultimii șapte ani au determinat, în mod definitoriu, modul în care m-am dezvoltat personal și profesional. Mediul de lucru, colegii, experiențele personale și profesionale, dar și oamenii care m-au îndrumat ori sprijinit în activitatea profesională și cea cotidiană, au contribuit în egală măsură la crearea omului care sunt astăzi.

Elementele care mă definesc ca avocat și pe care le-am putut aprofunda în cadrul „Piperea și Asociații” sunt rigurozitatea cu care tratez proiectele din care fac parte, adaptabilitatea în fața provocărilor indiferent de natura acestora și curiozitatea care mă determină să aprofundez ariile de expertiză și de interes, devenind, astfel, un foarte bun strateg.