Camelia Dolănescu

Asociat

Camelia Dol?nescu este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2018 ?i s-a al?turat echipei Piperea ?i Asocia?ii înc? de la intrarea în profesie. A absolvit Facultatea de Drept a Universit??ii din Bucure?ti în anul 2018 ?i Masteratul de Dreptul Afacerilor din cadrul aceleia?i facult??i.

Camelia î?i consolideaz? experien?a asigurând consultan?? ?i reprezentare juridic? în domenii precum: drept civil, drept comercial, contencios administrativ, dreptul muncii ?i insolven??.

Experien?a sa profesional? este sus?inut? ?i de activitatea desf??urat? în timpul facult??ii prin colaborarea part-time cu o societatea civil? profesional? de executori judec?tore?ti, unde a acumulat experien?? în ceea ce prive?te procedura de executare silit?.

Buy Feldene
Buy Norflex Online
Tizanidine
Buy Motrin without Prescription