Cariere

Piperea & Asociatii

 

PIPEREA & ASOCIA?II recruteaz? avoca?i care au experien?? de 1-5 ani de la definitivatul în profesie.

Se solicit? cuno?tin?e teoretice solide, experien?? relevant? în dreptul afacerilor ?i voca?ie pentru litigii.

Este obligatorie cunoa?terea limbii române la un nivel superior ?i st?pânirea limbajului juridic în englez? sau francez?.

Cuno?tin?ele avansate de operare a calculatorului (Microsoft Office), disponibilitatea de a c?l?tori la instan?ele din ?ar? ?i permisul de conducere categoria “B” reprezint? criterii suplimentare de selec?ie.

PIPEREA & ASOCIA?II ofer? un mediu de lucru profesionist, oportunitatea dezvolt?rii profesionale ?i personale, precum ?i o ambian?? de lucru colegial? ?i pl?cut?.

Cei interesa?i sunt ruga?i s? trimit? scrisoarea de inten?ie ?i CV-ul la adresa: lavinia.lukacsi@piperea.ro

Anun?ul este valabil pentru Bucure?ti.

Anun?ul expir? la data de 10 septembrie 2019

Imitrex Online
Buy Maxalt
Buy Aceclofenac Online
Arcoxia