Aplicabilitatea regulilor privind societățile pe acțiuni la societățile cu răspundere limitată. De când? De lege ferenda

Postat de Petre Piperea în Drept Comercial | 0 Comentarii
  1. Societatea cu răspundere limitată este concepută şi adaptată ca o formă juridică potrivită pentru operaţiuni comerciale de anvergură medie, dat fiind faptul că regulile de constituire şi funcţionare sunt mult mai simple decât în cazul societăţilor de capital. De asemenea, afacerile „de familie” se desfășoară prin societăți cu răspundere limitată, care sunt protejate de terţii interesaţi de preluarea societăţii prin caracterul intuitupersonae al societăţii, concretizat în regulile de transmitere a părţilor sociale, mai precis în dreptul de agrement al asociaţilor existenţi la intrarea terţilor neasociaţi, dobânditori ai părţilor sociale în societate[1].

… mai mult

Soluția pentru tranșarea rapidă a diferendelor privind creanțele contestate. Ipoteca mobiliară asupra creanței

Postat de Petre Piperea în Drept Comercial | 0 Comentarii

Jurisprudența recentă a Judecătoriei Sectorului 3 București (judecător Țocu Maria Magdalena) recunoaște posibilitatea ca ipoteca instituită asupra unei creanțe să tranșeze diferendele dintre părțile unui contract cu privire la certitudinea, lichiditatea sau exigibilitatea creanței, fără a mai fi nevoie de intervenția instanței.

Conform jurisprudenței menționate, ipoteca instituită asupra unei creanțe transformă titlul de creanță într-un titlu executoriu, deși titlul de creanță inițial nu constituia titlu executoriu, iar creanța este afectată de o condiție și/sau termen. … mai mult