SCA Piperea si Asociatii | Echipa

Echipa

Petre Piperea

Partener Fondator

Petre Piperea este partener fondator al SCA ”Piperea & Asocia?ii” ?i este membru al Baroului Bucure?ti din anul 2001.

Petre Piperea este un excelent avocat pledant, având o experien?? valoroas? ?i consecvent? în domeniul activit??ii editoriale.

Pe parcursul carierei sale, Petre Piperea s-a specializat în litigii de drept comercial, drept civil, contencios administrativ.

Pe lâng? activitatea laborioas? de instan??, Petre Piperea a acordat ?i asisten?? juridic? în materie de societ??i, a oferit consultan?? pentru încheierea contractelor ?i pentru întrunirea adun?rilor generale ale asocia?ilor, tranzac?ii comerciale, modific?ri în actele constitutive ale societ??ilor ?i proceduri de insolven??.

Petre Piperea este autor ?i coautor a numeroase articole juridice ?i lucr?ri de specialitate, dintre care:

”Noul Cod Civil. Note. Corela?ii. Explica?ii”, publicat în 2011 la Editura C.H. Beck;

”Noul Cod de procedur? Civil?. Note. Corela?ii. Explica?ii”, publicat în 2012 la Editura C.H. Beck;

”Legea Societ??ilor, Comentariu pe articole” – edi?ia V-a, publicat? în 2014 la editura C.H. Beck;

”Despre (im)posibilitatea execut?rii silite a p?r?ilor sociale”;

”Incertitudinea jurispruden?ial? submineaz? principiul preeminen?ei dreptului”.

Feldene Online
Buy Maxalt
Cafergot
Buy Indometacin without Prescription