SCA Piperea si Asociatii | Echipa

Echipa

Mirela Piperea

Partener

Partener în cadrul SCA „Piperea & Asocia?ii” este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2005.

Mirela Piperea are capacitatea de a identifica în mod panoramic ?i optim problemele juridice.

Experien?a de aproape 10 ani ca avocat pledant în domeniul arbitrajului, al dreptului societar, al pie?ei de capital ?i al dreptului bancar, constituie un avantaj în coordonarea proiectelor juridice.

În activitatea sa, reprezint? ?i acord? asisten?? clien?ilor în litigii ?i proceduri arbitrale, particip? la elaborarea ?i negocierea contractelor de drept civil ?i comercial.

Este implicat? constant în elaborarea de opinii juridice cu privire la pia?a de capital ?i la dreptul societ??ilor comerciale.

A participat în calitate de autoare la elaborarea lucr?rii ”Noul Cod civil. Note. Corela?ii. Explica?ii.”, publicat în 2011 la Editura CH Beck ?i ”Noul Cod de procedur? Civil?. Note. Corela?ii. Explica?ii.” publicat în 2012 la Editura C.H. Beck.

Buy Zanaflex
Buy Celebrex Online
Arcoxia
Buy Robaxin without Prescription