SCA Piperea si Asociatii | Echipa

Echipa

Cătălin Antonache

Partener Fondator

Partener fondator al SCA ”Piperea & Asocia?ii”, C?t?lin Antonache este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2002. Având o bogat? experien?? în litigii ?i arbitraj, reprezint? clien?ii în majoritatea tipurilor de cazuri civile ?i comerciale.

Aria sa de specialitate acoper? domenii precum insolven?a, drept societar, drepturi reale, concuren??, contracte civile ?i comerciale, contencios administrativ si fiscal, proceduri de executare silit?.

Experien?a sa profesional? în cadrul procedurilor de insolven?? include, printre altele, reprezentarea atât a debitorilor, cât ?i a creditorilor, reprezentarea membrilor organelor de conducere în cadrul ac?iunilor în r?spundere, reprezentarea debitorului/cocontractantului sau în cadrul ac?iunilor în anulare, asisten?? juridic? în procedura reorganiz?rii judiciare si a falimentului.

Pe parcursul carierei sale, C?t?lin a fost implicat in unele dintre cele mai importante proiecte ale societ??ii, gestionând cu succes tranzac?ii cu grad ridicat de complexitate. De asemenea, are o vast? experien?? în dispute legate de contracte, inclusiv în ceea ce prive?te negocierea îi elaborarea acestora.

C?t?lin este coautor al lucr?rii ”Noul Cod de procedur? Civil?. Note. Corela?ii. Explica?ii.” publicate în anul 2012 la Editura C.H. Beck ?i al lucr?rii “Codul insolven?ei. Note. Corela?ii. Explica?ii” publicate în anul 2017 la Editura C.H. Beck.

Imitrex Online
Buy Maxalt Online
Indometacin
Buy Topamax without Prescription