SCA Piperea si Asociatii | Echipa

Echipa

Alexandru Rățoi

Partener

Activitate profesional?

Alexandru Ra?oi este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2009 ?i licen?iat al Facult??ii de Drept din cadrul Universit??ii din Bucure?ti.

Începand din 2007, a devenit Junior Lawyer în cadrul S.C.A. “Piperea & Asocia?ii”, fiind colaborator part-time în perioada 2007- 2008. A participat la elaborarea mai multor opinii legale în domeniul dreptului concuren?ei, corporate, dreptului propriet??ii intelectuale ?i real estate.

A consiliat clien?i în domeniul dreptului bancar ?i a redactat cereri în dosare având ca obiect litigii în domeniul insolven?ei ?i dreptului societ??ilor comerciale.

În prezent, Alexandru î?i consolideaz? experien?a în litigii civile, comerciale ?i de protec?ia consumatorilor, oferind consultan?? juridic? clien?ilor „Piperea ?i Asocia?ii” în limbile francez? ?i englez?.

Totodat?, a publicat în coautorat articole, printre care: „Despre tratamentul supraîndator?rii simplilor particulari. Deconfitura vs. Insolven?a” în R.R.D.A. nr. 7/2007, „Fictivitatea în afaceri” în R.R.D.A. nr. 2/2009.

A participat la editarea tratatului „Insolven?a: legea, regulile, realitatea”, în urma finaliz?rii unui proiect de cercetare în domeniul insolven?ei, desf??urat pe parcursul anului 2007. Este unul dintre colaboratorii permanen?i ai R.R.D.A. – sec?iunea „Concepte juridice de business”.

A publicat în coautorat Noul Cod Civil. Note. Corela?ii. Explica?ii.” publicat în 2011 la Editura C.H. Beck ?i ”Noul Cod de procedur? Civil?. Note. Corela?ii. Explica?ii.” publicat în 2012 la Editura C.H. Beck.

Este coautor ?i al lucr?rii “Codul insolven?ei. Note. Corela?ii. Explica?ii” publicate în anul 2017 la Editura C.H. Beck.

De asemenea, Alexandru este implicat în diverse cauze aflate pe rolul Cur?ii Europene a Drepturilor Omului.

Domenii de specialitate : Insolven??, Drept Comercial, Drept civil.

Skelaxin Online
Buy Arcoxia
Buy Robaxin Online
Buy Emla without Prescription