SCA Piperea si Asociatii | Echipa

Echipa

Alexandru Dimitriu

Partener

Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2007.

Licențiat al Academiei de Studii Economice București – Facultatea de Relații Economice Internaționale și al Facultății de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu, este un avocat plendant redutabil în litigii & arbitraj și deține o vastă activitate editorială.

În perioada 2007-2008, Alexandru Dimitriu și-a consolidat cunoștintele și aptitudinile în cadrul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților.

În perioada 2009-2010 a urmat cursurile de Master în Dreptul Afacerilor – Universitatea București.

În perioada 2010-2015 urmează cursurile școlii doctorale din cadrul Universității București, specialitatea Dreptul Afacerilor. Obţine titlul de Doctor în drept – calificativul excelent (summa cum laude) cu tema Tema: Recuperarea creanţelor prin procedura insolvenţei.

 

 

Cărţi publicate

•    autor al lucrării „Codul comercial adnotat”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009

•    coautor al lucrării „Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011

•    coautor al lucrării „Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

•    autor al lucrării „Cererea de deschidere a procedurii insolventei in Noul Cod al insolventei”, Editura CH Beck Bucureşti, 2014;

•    autor al lucrării „Recuperarea creanţelor prin procedura insolvenţei”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2015

•    coautor al lucrării „Cartea de excepții în procedura civilă”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2016

•    coautor al lucrării „Codul insolvenţei. Note. Corelaţii. Explicaţii” Editura CH Beck, Bucureşti 2017

 

Articole publicate în revistele de specialitate

•    Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 102/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 10/2008

•    Monitorul Oficial Adnotat – DCC nr. 1055/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 11/2008

•    „Are CSM atributul legiferării?” – apărut în Curierul Judiciar nr. 11/2008

•    Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 212/2008 – apărut în Curierul Judiciar nr. 1/2009

•    Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 1/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 3/2009

•    Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 19/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 4/2009

•    Monitorul Oficial Adnotat – DCC nr. 303/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 5/2009

•    Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 42/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 6/2009

•    „Declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 C.proc.fisc. şi ale Ordinului nr. 539/2009” – apărut în Curierul Fiscal nr. 6/2009

•     Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 276/2009 – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2009

•   Bucureşti, Decizia nr. 1706A/10.12.2008, „Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren cu toate părţile persoane fizice. Comercialitate?!” – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2009;

•    Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă – apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2010

•    „Dreptul la apărare vs. Dreptul la un proces echitabil într-un termen optim şi previzibil în Noul Cod de procedură civilă”, apărut în Curierul Judiciar nr. 9/2012

•    Autor al articolului „Ce trebuie să conţină cererea de chemare în judecată pentru a trece peste procedura de verificare de la art. 200 NCPC?” apărut în Curierul Judiciar nr. 2/2013

•    „Garanţiile creditorilor în procedura insolvenţei în obscuritatea noului Cod civil” apărut în Curierul Judiciar nr. 6/2013

•   „Încunoştinţarea telefonică cu privire la termenul de judecată în reglementarea NCPC. Divergenţe doctrinare”, apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2013

•    „Divizarea şi fuziunea ca modalităţi de reorganizare”, apărut în Curierul Judiciar nr. 7/2014

•    „Acţiunea în anularea actelor frauduloase – aspecte inedite”, apărut în Curierul judiciar nr. 7/2015

•    „Aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciară”, apărut în Curierul judiciar nr. 8/2016

•    „Cererea creditorului de deschidere a procedurii insolventei – raport contractual ce are ataşat o clauză compromisorie” apărut în Curierul judiciar nr. 7/2017

 

Participarea la conferinţe

•    Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2017”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Cererea creditorului de deschidere a procedurii insolventei – raport contractual ce are ataşat o clauză compromisorie

•    Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2016”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciară

•    Participare seminar organizat de INM cu titlul „Mecanisme şi funcţiuni în procedura insolventei” în data de 29 mai 2015, la sediul Tribunalului Dâmboviţa, în calitate de lector, cu tema Lichidarea si distribuirea sumelor rezultate din lichidare

•    Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2015”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Acţiunea în anularea actelor frauduloase – aspecte inedite

•    Participare conferinţa internaţională bienală Craiova 20-21 martie 2015 „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, cu prezentarea studiului Condițiile formulării acțiunii în anulare a actelor frauduloase în temeiul Legii nr. 85/2014

•    Participare la Programul de pregătire profesională organizat de UNPIR filiala Bihor 28 noiembrie 2014, în calitate de lector, cu tema Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei – scopul; abuzul de drept; elemente de noutate

•    Participare la Programul de pregătire profesională organizat de UNPIR filiala Bihor 29 noiembrie 2014, în calitate de lector, cu tema Condiţiile formulării acţiunii în anularea actelor frauduloase – aspecte practice

•    Participare curs pregătire profesionala Institutul Naţional de Pregătire a Practicienilor în insolvenţă, în calitate de lector în cadrul SEMINARULUI ÎN DIRECT: Divizarea și fuziunea ca modalități de reorganizare judiciară în data de 17.06.2014

•    Participare la Programul de pregătire profesională organizat de UNPIR filiala Bihor 12-14 iunie 2014, în calitate de lector, cu tema Divizarea şi fuziunea ca modalităţi de reorganizare

•    Participare la conferinţa internaţională „Dreptul afacerilor 2014”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Uni versităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Divizarea şi fuziunea ca moda lităţi de reorganizare

•    Participarea, în calitate de lector, la seminarul „Insolvența administrațiilor publice locale”, ce a avut loc la Buzău în data de 11 octombrie 2013, cu tema Atragerea răspunderii persoanelor care au contribuit la insolventa UAT și anularea actelor frauduloase

•    Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2013”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii, în calitate de lector, cu tema Garanţiile creditorilor în procedura insolvenţei în obscuritatea noului Cod civil

•    Participare la seminarul „Noul Cod de procedură civilă – înțelegere și aplicare”, organizat de Avocatnet.ro, în data de 21 martie 2013, în calitate de lector, cu tema Nulitatea actelor de procedura si termenele procedurale în Noul Cod de procedură civilă

•    Participare la seminarul „Noul Cod de procedură civilă. Ce aduce nou pentru companii şi pentru profesioniştii din domeniu. Aspecte practice”, organizat de Editura C.H. Beck în parteneriat cu SCA „Piperea şi Asociaţii”, în data de 15 februarie 2013, în calitate de lector, cu tema Procedura de judecată conform Noului Cod de procedură civilă

•    Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2012. Lecţiile crizei: adaptabilitate şi inovaţie”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii

•    Participare la conferinţa „Dreptul afacerilor 2011. Abuzul de putere economică în criză. Răspunsurile dreptului”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii”

•    Participare la conferinţa „Dreptul Afacerilor 2010. Integrarea dreptului comercial în Codul Civil”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în colaborare cu SCA „Piperea şi Asociaţii”

•    Participare la conferinţa „Noul Cod Civil român organizată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, august 2011, Constanţa, în calitate de lector, cu tema Garanţiile reale în Noul Cod civil

•    Participare la conferinţa „Societăţile comerciale la interferenţa dreptului naţional, dreptului Uniunii Europene şi a practicii judiciare. Impactul noului Cod Civil” organizată de Camera de Comerţ şi Industrii Constanţa, 18 iunie 2011, Constanţa, în calitate de lector, cu tema Acţiunea în anularea a actelor frauduloase în procedura insolvenţei