Articole

(9/9) Interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, din perspectiva persoanei căreia ii revine obligația de a achita cheltuielile publicării convocatorului în Monitorul Oficial, în ipoteza schimbării administratorului special, într-o societate la care deține participații

09 Sep 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014   Dna avocat Iulia Golgojan învederează că s-a confruntat, în practică, cu ipoteza în care, administratorul judiciar punea în sarcina administratorul special, ce urma a fi revocat, obligația de a […]

(8/9) Administratorul special poate fi asimilat unui membru al consiliului de administrație, astfel încât să fie incidentă interdicția prevăzută la art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

07 Sep 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014   Potrivit pct. 4 al art. 5 din Legea nr. 85/2014, administratorul special este reprezentantul acționarilor, fiind persoana care realizează actele de administrare, în situația în care debitorul are păstrat […]

(5/9) Jurisprudența Curții de Apel București, referitoare la calificarea juridică a operațiunii de desemnare a unui administrator special, de către acționarul majoritar, societate aflată la rândul ei în insolvență

01 Sep 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014   Curtea de Apel București menționează că: – trebuie să existe un mandat pentru adunările / comitetele creditorilor ale societăților aflate în insolvență la care societatea debitoare deține calitatea de […]

(4/9) Jurisprudența Curții de Apel Ploiești, referitoare la calificarea juridică a operațiunii de desemnare a unui administrator special, de către acționarul majoritar, societate aflată la rândul ei în insolvență.

30 Aug 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014   Curtea de Apel Ploiești, fiind învestită cu soluționarea speței menționate mai sus, a concluzionat că participarea și votul în adunarea generala a acționarilor este o activitate curentă și, drept […]

(3/9) Prezentarea unei spețe având legătură cu reglementarea prevăzută la punctul 1, în domeniul insolvenței, precum și identificarea problemelor survenite, în practică, pe baza acesteia.

28 Aug 2021 | Postat de Webmaster

continuarea articolului (1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014   Două societăți înființate în temeiul Legii nr. 31/1990, mai precis societatea A (SRL) și societatea B (S.A.) se află în insolvență, în perioada de observație, , iar niciuna dintre […]