Articole

(5/9) Jurisprudența Curții de Apel București, referitoare la calificarea juridică a operațiunii de desemnare a unui administrator special, de către acționarul majoritar, societate aflată la rândul ei în insolvență

01 sept. 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014   Curtea de Apel București menționează că: – trebuie să existe un mandat pentru adunările / comitetele creditorilor ale societăților aflate în insolvență la care societatea debitoare deține calitatea de […]

(4/9) Jurisprudența Curții de Apel Ploiești, referitoare la calificarea juridică a operațiunii de desemnare a unui administrator special, de către acționarul majoritar, societate aflată la rândul ei în insolvență.

30 aug. 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014   Curtea de Apel Ploiești, fiind învestită cu soluționarea speței menționate mai sus, a concluzionat că participarea și votul în adunarea generala a acționarilor este o activitate curentă și, drept […]

(3/9) Prezentarea unei spețe având legătură cu reglementarea prevăzută la punctul 1, în domeniul insolvenței, precum și identificarea problemelor survenite, în practică, pe baza acesteia.

28 aug. 2021 | Postat de Webmaster

continuarea articolului (1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014   Două societăți înființate în temeiul Legii nr. 31/1990, mai precis societatea A (SRL) și societatea B (S.A.) se află în insolvență, în perioada de observație, , iar niciuna dintre […]

(8/8) Necesitatea și oportunitatea unui transplant de jurisprudență în materia insolvenței persoanei fizice

13 aug. 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/8) Sincope legislative și dificultăți de aplicare a legislației tratamentului supraîndatorării persoanelor fizice – Lege nr. 151/2015 În continuarea conversației, domnul avocat Alexandru Rățoi a pus în discuție necesitatea și oportunitatea unui transplant al jurisprudenței. Transplantul jurisprudențial apare […]

(7/8) O creanță derivată din admiterea unei acțiuni în angajarea răspunderii unei persoane fizice administrator/membru al Directoratului ori al Consiliului de Supraveghere/director cu atribuții de reprezentare ori asociat al unei societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 poate reprezenta un temei pentru aplicarea Legii nr. 151/2015, respectiv nu conduce de plano la excluderea aplicării procedurii insolvenței persoanei fizice

11 aug. 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/8) Sincope legislative și dificultăți de aplicare a legislației tratamentului supraîndatorării persoanelor fizice – Lege nr. 151/2015 În cadrul discuției a intervenit domnul avocat Alexandru Rățoi arătând că acesta a tratat în cadrul tezei sale de doctorat susținută […]

(6/8) Este necesară constituirea unui departament în cadrul structurilor statale care să vizeze diminuarea supraîndatorării consumatorilor față de instituțiile financiar bancare

09 aug. 2021 | Postat de Piperea şi Asociaţii

continuarea articolului (1/8) Sincope legislative și dificultăți de aplicare a legislației tratamentului supraîndatorării persoanelor fizice – Lege nr. 151/2015 Banca centrală a Franței are un departament care se ocupă cu supraîndatorarea particularilor. Este necesară înființarea unui departament în cadrul infrastructurii […]