Articole

Începând cu data de 01 ianuarie 2022 au intrat în vigoare o serie de modificări și completări ale Codului fiscal, ce au fost introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021, publicată în Partea I a Monitorului Oficial al României nr. 1202/18.12.2021.

Una dintre completări vizează crearea posibilității pentru persoanele fizice de a achiziționa cu cotă redusă de TVA, respectiv 5%, locuințe a căror valoare depășește suma de 450.000 lei. Astfel, dacă până la data de 31 decembrie 2021 asemenea tranzacții erau supuse unei cote de TVA de 19%, începând cu data de 01 ianuarie 2022 ele sunt taxabile doar cu 5%. Totuși, pentru a se aplica această cotă redusă de TVA trebuie întrunite o serie de condiții:

 

  • – suprafața utilă a locuinței achiziționate de persoana fizică să nu fie mai mare de 120 mp, fără a se lua în calcul și anexele gospodărești;
  • – valoarea locuinței, inclusiv a terenului pe care aceasta este construită, să nu depășească suma de 700.000 lei [depășirea acestei valori atrage aplicarea cotei de TVA de 19%];
  • la momentul achiziționării sale locuința să fie locuibilă;
  • – achiziția locuinței să fie realizată de persoana fizică în mod individual sau în comun cu alte persoane fizice [nu se aplică cota de 5% dacă achiziția se face în coproprietate cu o altă entitate juridică – societate, PFA, ONG etc.].

 

În final, precizăm și faptul că această cotă redusă de TVA se aplică doar în cazul achiziționării unei singure locuințe. Cu alte cuvinte, persoanele fizice pot beneficia o singură dată de cota redusă de TVA pentru achiziția unor locuințe cu valoarea cuprinsă între 450.000 lei și 700.000 lei, în timp ce pentru tranzacțiile în valoare de sub 450.000 lei nu există nicio restricție în acest sens, fiind posibilă achiziționarea mai multor astfel de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%.