Articole

Problema pusă în discuție vizează aplicarea în timp a modificărilor aduse Legii nr. 85/2014 prin O.U.G. 88/2018 în ceea ce privește posibilitatea demarării executării silite pentru creanțele curente cu o vechime mai mare de 60 de zile.

La data de 2 octombrie 2018 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative. Adoptarea acestei ordonanțe a fost motivată de necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare față de societățile aflate în stare de insolvență.

Una dintre modificările aduse de această ordonanță a vizat art. 143 alin. (1) din Legea 85/2014 în sensul instituirii posibilității începerii executării silite pentru datoriile curente acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile.

Ulterior intrării în vigoare a O.U.G. 88/2018, beneficiarii creanțelor curente acumulate în cursul procedurii insolvenței cu o vechime mai mare de 60 de zile au demarat procedura executării silite împotriva societăților aflate în insolvență în vederea recuperării creanțelor curente, ignorând atât principiul neretroactivității legii cât și normele tranzitorii conținute de O.U.G. 88/2018.

Posibilitatea demarării executării silite în vederea recuperării creanțelor curente acumulate în procedura insolvenței, astfel cum a fost instituită prin modificarea art. 143 alin. (1) din OUG 88/2018 se aplică exclusiv societăților pentru care cererea privind deschiderea procedurii insolvenței a fost formulată ulterior intrării în vigoare acestei modificări legislative, anume începând cu data de 02 octombrie 2018.

Așadar, demararea executării silite pentru recuperarea creanțelor curente nu se aplică pentru societățile față de care cererea privind deschiderea procedurii insolvenței a fost formulată sub reglementarea Legii 85/2014 anterior datei de 02 octombrie 2018 și nici pentru cererile formulate în temeiul Legii 85/2006.

Chiar dacă O.U.G. 88/2018 prevede, cu titlu de excepție, norme tranzitorii clare pentru situațiile în care modificările aduse prin această ordonanță se aplică inclusiv proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, posibilitatea executării silite a creanțelor curente nu se află printre aceste excepții și, drept urmare nu se va putea aplica.

În cazul demarării în mod nelegal a executării silite împotriva societății aflate în insolvență, trebuie formulată o contestație la executare la instanța competentă de drept comun (judecătorie). Judecătorul sindic învestit cu soluționarea procedurilor judiciare specifice insolvenței debitoarei nu are competența materială să se pronunțe asupra unor aspecte ce țin de executare silită.

Piperea și Asociații prin avocat Andreea Dascălu a obținut anularea titlurilor executorii emise abuziv de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabilii Mijlocii – DGRFP Bucureşti emise pe numele unui debitor față de care cererea privind deschiderea procedurii insolvenței a fost formulată anterior datei de 02.10.2018 (Judecătoria sectorului 3, sentința nr. 5549/2019).