Articole

.

Prin Legea nr. 111/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418 din 28 mai 2019, în vigoare începând cu data de 31 mai 2019, s-a modificat alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, care va avea următorul cuprins: „Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află imobilul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

 

În forma anterioară modificării, art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 prevedea că „Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

 

De precizat este faptul că în expunerea de motive s-a propus modificarea textului de lege în sensul stabilirii unei competențe teritoriale alternative, persoana care se consideră îndreptățită să atacate deciziile emise în baza art. 33 și 34 din Legea nr. 165/2013 având posibilitatea alegerii între secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității și secția civilă a tribunalului în a cărei circumscripție își are domiciliul, reședința sau sediul reclamantul.

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativă legislativă în forma propusă.

 

Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, a adoptat proiectul de lege cu amendamentele admise, respectiv stabilirea competenței exclusive a secției civile a tribunalului în a cărei circumscripție se află imobilul. Pentru a decide în acest sens, așa cum reiese din stenograma ședinței, s-a avut în vedere și o propunere venită din partea Consiliului Superior al Magistraturii, care solicita ca această competență să fie definită numai în funcție de situarea imobilului respectiv, urmărind în acest mod să degreveze activitatea instanțelor din București.