Articole

La data de 28 mai 2022 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor, prin care au fost efectuate o serie de modificări substanțiale ale actelor normative din materie.

Astfel, a fost modificată Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, fiind introduse cinci noi alineate în cadrul art. 13, respectiv alineatele (5)-(9).

Potrivit art. 13 alin. (7) din Legea nr. 193/2000, „Prin derogare de la prevederile Codului civil ce reglementează prescripția extinctivă, formularea unei acțiuni în constatarea existenței clauzelor abuzive este imprescriptibilă”.

Modificarea vine drept consecință a noii orientări jurisprudențiale din cadrul CJUE, în contextul în care jurisprudența a fost în general contrară aprecierii acțiunii în constatarea existenței clauzelor abuzive ca fiind imprescriptibilă.

În acest sens, în cuprinsul Hotărârii din 10 iunie 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19-C‑782/19, ECLI:EU:C:2021:470, punctul 38, s-a arătat că, „Din această perspectivă, trebuie să se considere că, în vederea în special a asigurării unei protecții efective a drepturilor conferite unui consumator de Directiva 93/13, acesta trebuie să poată invoca, în orice moment, caracterul abuziv al unei clauze contractuale nu numai ca mijloc de apărare, ci și în vederea declarării de către instanță a caracterului abuziv al unei clauze contractuale, astfel că o cerere formulată de un consumator în vederea constatării caracterului abuziv al unei clauze care figurează într‑un contract încheiat între un profesionist și un consumator nu poate fi supusă niciunui termen de prescripție”.

Curtea a conchis în sensul că, „1) Articolul 6 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, citite în lumina principiului efectivității, trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care supune formularea unei cereri de către un consumator:

–        în vederea constatării caracterului abuziv al unei clauze care figurează într‑un contract încheiat între un profesionist și acest consumator unui termen de prescripție.

(…)”.