Articole

 

 

În data de 01.07.2021-02.07.2021 a avut loc conferința „VALUL IV VA FI UN VAL AL INSOLVENȚEI” organizată de către Institutul Român de Drept Comercial în parteneriat cu SCA Piperea & Asociații, RomInsolv SPRL și Universitatea Transilvania din Brașov.

Prezentul articol, cele anterioare și cele ce vor urma intenționează să prezinte într-o manieră sintetică, dar cuprinzătoare elementele esențiale ale discuțiilor și opiniilor invitaților conferinței.

Conferințele pot fi vizualizate accesând link-urile următoare:

ziua 1 – Joi 1 iulie 2021

ziua 2 – Vineri 2 iulie 2021

 

Pe parcursul zilei 1 (în intervalul 2:37:15-2:50:53) s-a pus în discuție de către dna avocat Iulia Golgojan tema Desemnarea administratorului special, de către acționarul majoritar, societate aflată la rândul ei în insolvență. Provocări ale practicii..

Prezentarea poate fi vizionată mai jos sau accesând următorul link

 

 

Prezentarea doamnei avocat Iulia Golgojan a cuprins următoarelor teme, ce vor fi prezentate secvențial, în postările ce vor urma:

1.  Identificarea activităților curente, prevăzute de art. 5 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2014.

2.  Prezentarea unei spețe având legătură cu reglementarea prevăzută la punctul 1, în domeniul insolvenței, precum și identificarea problemelor survenite, în practică, pe baza acesteia.

3.  Jurisprudența Curții de Apel Ploiești, referitoare la calificarea juridică a operațiunii de desemnare a unui administrator special, de către asociatul majoritar, societate aflată la rândul ei în insolvență.

4.  Jurisprudența Curții de Apel București, referitoare la calificarea juridică a operațiunii de desemnare a unui administrator special, de către asociatul majoritar, societate aflată la rândul ei în insolvență.

5.  Concluzia doamnei avocat, Iulia Golgojan, cu privire la jurisprudența Curții de Apel Ploiești și Curții de Apel București.

6.  Consecințele pe plan juridic ale soluțiilor expuse anterior.

7.  Administratorul special poate fi asimilat unui membru al consiliului de administrație, astfel încât să fie incidente condițiile prevăzute la art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

8.  Interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, din perspectiva persoanei căreia ii revine obligația de a achita cheltuielile publicării convocatorului în Monitorul Oficial, în ipoteza schimbării administratorului special, într-o societate la care deține participații.