Articole

 

Insolvența persoanei fizice și darea în plată

 

În data de 29.06.2018 a avut loc la Iași conferința cu tema Insolvența persoanei fizice și darea în plată, organizată de SCA Piperea și Asociații sub egida Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Obiectivul propus de organizatorii conferinței a fost acela de a informa cu privire la aplicarea în practică a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice și a Legii nr. 77/2016 privind darea în plată.

Conferinţa a fost susţinută de către dl. prof. Gheorghe Piperea, de către dna. Mihaela Irina Ionescu, preşedintele Comisiei Centrale de Insolvență și secretarul general al ANPC, dl. Florian Mateiță, practician în insolvență și partener al Rominsolv SPRL, dl. avocat Alexandru Rățoi-Pârvu și dna avocat Andrada Popescu.

Temele principale abordate de către specialiști au fost cu privire la următoarele:
• Funcționarea Comisiei de Insolvență la nivel central și teritorial;
• Formarea grupului de lucru pentru delimitarea criteriilor nivelului de trai rezonabil;
• Tipurile de proceduri de insolvență reglementate de Legea nr. 151/2015 și pașii procedurilor;
• Diferențe elementare între procedura insolvenței reglementate de Legea nr.85/2014 și Legea nr. 151/2015;
• Condițiile aplicării procedurii insolvenței persoanei fizice;
• Efectul suspensiv reglementat de Legea nr. 151/2015;
• Regimul locuinței familiale;
• Impreviziunea ope legis reglementată de Decizia Curții Constituționale nr.623/2016;
• Adaptarea contractelor de credit;
• Efectul suspensiv reglementat de Deciziile Curții Constituționale nr. 93/2015, nr.94/2015 și nr. 95/2017.

 

Conferința s-a concretizat într-un demers de descifrare, explicare și prezentare a aspectelor teoretice și practice privind aplicarea legilor de către instanțele de judecată, adresat tuturor consumatorilor.

În sală au fost prezenți atât notari publici, executori judecătorești, avocați și practicieni în insolvență, ceea ce a determinat o serie de discuții practice cu privire la interpretarea dispozițiilor legale supuse atenției de către organizatori, pentru a facilita aplicarea acestora într-un mod unitar.