Articole

continuarea articolului

(1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014

 

Dna avocat Iulia Golgojan învederează că s-a confruntat, în practică, cu ipoteza în care, administratorul judiciar punea în sarcina administratorul special, ce urma a fi revocat, obligația de a achita cheltuielile publicării convocatorului în Monitorul Oficial, iar acesta din urmă, nu își îndeplinea obligația, neavând niciun interes în acest sens.

Instanțele de judecată au îmbrățișat  o cu totul altă opinie, considerând că obligația de a achita cheltuielile privind publicarea convocatorului în Monitorul Oficial cade în sarcina acționarului majoritar, care urmărește să schimbe administratorul special.

Ultima soluție apare ca fiind cea corectă, întrucât se desprinde, fără putere de tăgadă, din prevederile legale, dat fiind faptul că administratorul special reprezintă interesele acționarilor.

Cu toate acestea, întrucât textul de lege nu este foarte clar, legislația trebuie  să fie îmbunătățită, sau să  existe o ședința de unificare a practicii, un recurs în interesul legii, pentru a lămuri această chestiune, de natură a conduce la pronunțarea de către instanțele de judecată a unor soluții contradictorii sau la tergiversarea cauzei.