Articole

continuarea articolului

(1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014

 

În ipoteza în care considerăm operațiunea acționarului majoritar drept o acțiune ce excedează sferei activităților curente, se pune problema păstrării caracterului secret al votului pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, cerință imperativă reglementată la art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, de vreme ce se impune convocarea comitetului creditorilor pentru aprobarea schimbării administratorului special, iar convocatorul, precum și procesul-verbal al ședinței comitetului se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență, conform art. 51 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

La societățile pe acțiuni desemnarea și revocarea membrilor consiliului de administrație trebuie să se facă prin vot secret, motiv pentru care, în practică pot exista dificultăți de materializare a operațiunii acționarului majoritar, fără a fi încălcate dispozițiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Doamna avocat Iulia Golgojan susține că se pot găsi soluții, astfel încât să nu se devoaleze neapărat voința acționarului majoritar în acele ședințe ale comitetului creditorilor, de aprobare a revocării administratorului special actual și de numire a unei alte persoane, în exercitarea acestei funcții.

Cu toate acestea, opinează că este destul de complicat să se respecte cele două dispoziții imperative, astfel încât să ne asigurăm că hotărârea AGA rezultată nu va fi anulată de instanță, fie pentru că s-au respectat întocmai dispozițiile art. 87 din Legea nr. 85/2014 si, drept consecință, s-a indicat tot ce urmează a fi efectuat, riscând să  se invoce încălcarea art. 130 alin. (2) din Legea 31/1990, fie pentru s-au respectat întocmai dispozițiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 91/1990, motiv pentru care convocările și  ședințele comitetului creditorilor au un caracter relativ echivoc, cu privire la acele puncte de pe ordinea de zi.

 

În concluzie, evidențiază că este posibil ca, în practică, dacă interpretăm operațiunea acționarului majoritar drept una care depășește sfera activităților curente, riscăm să ne confruntăm cu probleme referitoare la concilierea dispozițiilor legale menționate anterior.