Articole

continuarea articolului

(1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014

 

Dna avocat Iulia Golgojan a evidențiat faptul că, în prezent, există practică neunitară în legătură cu speța prezentată, aspect pentru care, în funcție de percepția instanței de judecată învestite este posibil să se anuleze o hotărâre AGA, pentru simplul fapt că operațiunea acționarului majoritar este considerată ca fiind o activitate curentă sau, din contră, o activitate ce excedează sferei activităților curente, astfel cum sunt acestea reglementate în Legea nr. 85/2014.