Articole

continuarea articolului

(1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014

 

Curtea de Apel București menționează că:

– trebuie să existe un mandat pentru adunările / comitetele creditorilor ale societăților aflate în insolvență la care societatea debitoare deține calitatea de creditor, precum și în adunările generale ale acționarilor la societățile la care debitorul deține participații

-trebuie să existe o cerere a administratorului special / o propunere a practicianului în insolvență referitoare la acordarea mandatului (actul / operațiunea care excede sferei activităților curente)
– administratorul judiciar trebuie să convoace o ședință a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia / a propunerii sale
– comitetul creditorul trebuie să aprobe cererea administratorului special / propunerea administratorului judiciar referitoare la acordarea mandatului
– administratorul judiciar trebuie să avizeze (autorizeze) mandatul.

 

În aceste condiții, rezultă, fără putere de tăgadă, o soluție tocmai contrară celei pronunțate de Curtea de Apel Ploiești, pentru că nu ne mai situăm în  ipoteza activităților curente, ci în sfera activităților ce excedează această categorie.

În considerente, ca argumente, Curtea de Apel București s-a raportat la faptul că, la punctul 2 al art. 5 din Legea 85/2014 sunt definite activitățile curente, iar această ipoteză de revocare și numire a unui alt administrator special, într-o societate la care debitoarea deține participații, nu este o activitate de producţie, comerţ sau prestări de servicii şi operaţiuni financiare, motiv pentru care nu poate fi încadrată în categoria activităților curente.

Totodată, Curtea de Apel București s-a raportat și la punctul 66 al art. 5 din Legea nr. 85/2014 și a statuat că reglementarea potrivit cu care este nevoie de avizare pentru acel mandat, nu transforma întreaga operațiune într-una care să fie circumscrisă  activităților curente ale debitorului.