Articole

continuarea articolului

(1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014

 

Curtea de Apel Ploiești, fiind învestită cu soluționarea speței menționate mai sus, a concluzionat că participarea și votul în adunarea generala a acționarilor este o activitate curentă și, drept consecință, administratorul special al acționarului majoritar trebuie să urmărească îndeplinirea următoarelor etape: 1) emiterea propunerii de candidat; 2) transmiterea propunerii către administratorul judiciar al societății la care deține participații; 3) participarea în adunarea generală a acționarilor. Conform opiniei Curții de Apel Ploiești, cele enumerate mai sus sunt, în realitate, activități curente pentru care este nevoie doar de avizul prealabil al administratorului judiciar, iar nu și de aprobarea comitetului creditorilor.

 

In motivare, Curtea de Apel Ploiești, plecând de la punctul 66 al art. 5 din Legea nr. 85/2014, potrivit căruia Supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului se face prin avizul prealabil acordat cel puţin cu privire la următoarele operaţiuni: h)mandatele pentru adunările şi comitetele creditorilor ale societăţilor aflate în insolvenţă la care societatea debitoare deţine calitatea de creditor, precum şi în adunările generale ale acţionarilor la societăţile la care debitorul deţine participaţii;, a considerat că noțiunea de avizare utilizată de către legiuitor, plasează demersul acționarului majoritar, în categoria activităților curente, deoarece la art. 87 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, pentru activitățile care depășesc sfera activităților curente, nu se impune avizarea activității, ci autorizarea acesteia de către administratorul judiciar și convocarea comitetului creditorilor în vederea aprobării activității respective.

 

În aceste condiții, pornind de la această diferență literară, semantică dintre noțiunea de avizare și noțiunea de autorizare, Curtea de Apel Ploiești a statuat că demersul acționarului majoritar se încadrează în categoria activităților curente.