Articole

continuarea articolului

(1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014

 

Două societăți înființate în temeiul Legii nr. 31/1990, mai precis societatea A (SRL) și societatea B (S.A.) se află în insolvență, în perioada de observație, , iar niciuna dintre cele două nu are ridicat dreptul de administrare.

 

Societatea A S.R.L. fiind acționar majoritar al societății B S.A., urmărește revocarea administratorului special și desemnarea altui administrator special, demers față de care dna avocat a identificat, în practică, următoarele probleme:

 

1.  Operațiunea acționarul majoritar, respectiv A S.R.L., detaliată supra, se încadrează în sfera activităților curente, prevăzute de art. 5 din Legea nr. 85/2014 sau excedează acesteia?

2.  În cazul în care se consideră că operațiunea expusă supra excedează sferei activităților curente, care sunt consecințele pe plan juridic?

3.  În sarcina cui cade obligația de a achita cheltuielile publicării convocatorului adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial?