Articole

continuarea articolului

(1/9) Dificultăți practice în aplicarea legii nr. 85/2014

 

Conform art. 5 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2014, activitățile curente sunt acele activități ce se efectuează în cursul activității normale a debitorului și care sunt incluse în lista de activități propuse de debitor a fi derulate în perioada de observație sau de reorganizare.

 

Definiția activității curente introduce, pe lângă limitarea dată de obiectul de activitate al întreprinderii debitorului (cursul normal al activității debitorului înseamnă afacerile sale obișnuite, obiectul său de activitate), și limitarea dată de planificarea activității pe care o preconizează sau o propune debitorul, prin actul său de voință (Gh. Piperea – Codul insolvenței – art. 1-203, pg. 136).

 

Art. 5 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2014 trebuie coroborat cu art. 87 din aceeași lege, deoarece cel din urmă articol reglementează activitatea debitorului în perioada de observație, iar în funcție de categoria de acte sau operațiuni efectuate, acestea au regim diferit și necesită formalități specifice pentru încheierea lor valabilă.

 

Astfel, în perioada de observație, activitatea curentă se desfășoară sub supravegherea administratorului judiciar când debitorul are dreptul de administrare și sub conducerea administratorului judiciar când debitorul i s-a ridicat dreptul de a-și administra averea (I.Sorescu – Codul insolvenței – art. 1-203, pg. 508).