Andrada Popescu

Asociat

Andrada Popescu  este avocat în Baroul Bucureşti din anul 2014.

Andrada este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din Bucureşti si a urmat cursurile de master, programul Dreptul Uniunii Europene in cadrul aceleiasi institutii de invatamant.

Este director HR al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), membru în consiliul ştiinţific şi de organizare al conferinţelor Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române si secretar de redacţie al revistei Afaceri juridice europene (IADUER.ro).

Andrada s-a specializat în materia protecţiei consumatorilor, a dreptului bancar, a procedurii de dare în plată, a procedurii de executare silită și a dreptului european.

A publicat diverse articole de specialitate atat pe site-uri cu profil juridic, cat si în reviste naționale precum Revista română de executare silită nr. 2/2014, Revista Afaceri Juridice Europene (IADUER) nr. 2/2014.