Orgia funebră

Postat de Petre Piperea în Uncategorized | 0 Comentarii

Agitația la shopping din zilele Paștilor, festinul îmbuibării cu bucate tradiționale și asezonarea cu alcool mai mult sau mai puțin rafinat, precum și cu urări de sănătate, fericire și prosperitate mă determină să asociez aceste eveniment cu o ”orgie funebră”, o memorabilă expresie a lui Mark Twain.

… mai mult

Aplicabilitatea regulilor privind societățile pe acțiuni la societățile cu răspundere limitată. De când? De lege ferenda

Postat de Petre Piperea în Drept Comercial | 0 Comentarii
  1. Societatea cu răspundere limitată este concepută şi adaptată ca o formă juridică potrivită pentru operaţiuni comerciale de anvergură medie, dat fiind faptul că regulile de constituire şi funcţionare sunt mult mai simple decât în cazul societăţilor de capital. De asemenea, afacerile „de familie” se desfășoară prin societăți cu răspundere limitată, care sunt protejate de terţii interesaţi de preluarea societăţii prin caracterul intuitupersonae al societăţii, concretizat în regulile de transmitere a părţilor sociale, mai precis în dreptul de agrement al asociaţilor existenţi la intrarea terţilor neasociaţi, dobânditori ai părţilor sociale în societate[1].

… mai mult

Un tramvai numit dorință: hotărârea prealabilă. Preocupări pentru asigurarea practicii (ne)unitare

Postat de Petre Piperea în Procedură Civilă | 0 Comentarii
  1. Valoarea precedentului judiciar și pizma celor care nu pot călca pe urma lui

 1.1.      ”Într-o celebră sentință din 1963, Brady vs. Maryland[1], Curtea Supremă a SUA stabilise că ascunderea dovezilor favorabile acuzatului violează corectitudinea unui proces în care vinovăția se stabilește pe baza probelor materiale, indiferent de buna sau reaua-credință a acuzării.

Brady se înrădăcinase ca procedură. O cerere de tip Brady este un lucru de rutină pentru orice avocat al apărării și este făcută încă din primul moment. Întâmpinare Brady. Audiere Brady. Documente Brady. L-am învins cu un Brady… mai mult

Gâlceava executorului cu legea. Descriptio fraudis: ghid pentru evitarea plafonului maxim al onorariilor

Postat de Petre Piperea în Procedură Civilă | 0 Comentarii

Motto: ”Lăcomia dă mereu de fundul sacului” (Care Santos, Încăperi ferecate).

Acest studiu de caz încearcă să devoaleze practicile abuzive ale unor executori judecătorești.

Practicile descrise mai jos reprezintă, în opinia autorilor, reale escrocherii multiplicate la scară națională și patentate cu scopul spolierii debitorilor picați în mrejele unor personaje nărăvite. … mai mult

După blocurile gri stăm noi … polițiștii ?!

Postat de Petre Piperea în Uncategorized | 0 Comentarii

”Învățătoarea îl întreabă pe Bulă ce vrea să se facă atunci când va fi mare:

Bulă: Vreau să mă fac tâmplar.

Învățătoarea: Seriooos?!

Bulă: Da, dna profesoară, voi sta după colț și voi da la tâmplă …”

Acesta este un succint studiu de caz care își propune să ridice câteva întrebări asupra unor conduite atipice ale polițiștilor rutieri, conduite care întrunesc, în viziunea autorilor, toate condițiile pentru a fi calificate drept metehne inveterate ale sistemului.

Orice asemănare cu fapte sau cu persoane reale nu este deloc o întâmplare. Mai mult, autorii nutresc în mod ușuratic speranța că situația descrisă mai jos, precum și altele similare, ar putea constitui premisa schimbării unor mentalități păguboase. … mai mult